mandag 18. februar 2013

Personligheten til kvinner med mange sexpartnere

Du har kanskje selv gjort deg opp noen tanker om hvordan kvinner med mange sexpartnere "er" og ikke "er." Vi har sett litt nærmere på hva forskning faktisk har funnet ut om kvinner med mange sexpartnere, slik at du kan se om du har rett i dine antakelser eller ikke. 


Ingen personlighetstrekk går alltid igjen hos kvinner med mange sexpartnere. 
Hva kjennetegner egentlig vanlige kvinner og menn med mange sexpartnere? Vi har sett litt nærmere på dette, og du finner kildene til denne artikkelen helt nederst for deg som ønsker videre lesning.

Hvis vi ser på grupper av befolkningen ser det ut til at personer med mange sexpartnere scorer høyere i snitt på trekk som selvhevdelse og det å være sosialt frempå enn personer med få sexpartnere. Personer med mange sexpartnere er gjerne personer som ikke gjemmer seg bort i mengden, og som har litt bein i nesen og klarer å fremme sine behov ovenfor andre. De tør med andre ord å gå for det de har lyst til - også når det de har lyst på er sex. De kan gjerne oppleves som litt dominante i sosiale sammenhenger ettersom de sjeldent er de som sitter blyge i hjørnet og venter på å bli sjekket opp.

Man ser også at personer som andre opplever som over gjennomsnittlig varme har flere sexpartnere enn personer som bare er gjennomsnittlig varme i sitt møte med andre mennesker. Varme personer har gjerne en unik evne til å få andre mennesker til å føle seg sett og møtt, noe som oppleves som veldig attraktivt for mange.

En del personer med mange sexpartnere er derimot på motsatt side av skalaen når det gjelder varme, og kan beskrives som noe kjølige personer. Disse personene scorer lavere enn andre på trekk som ærlighet, ydmykhet og det å bli ansett som omgjengelig. De siste trekkene kan reflektere en større villighet til å manipulere andre til sex enn det andre kanskje har.

Det er dermed fint mulig at det å ha mange sexpartnere kan bety ulike ting, avhengig av om man har en ekstra varm personlighet eller om man er en mer "kjølig" type. Det å ha mange sexpartnere kan for èn person som har en mer kjølig væremåte være et uttrykk for egoisme og at vedkommende ikke er villig til å gå inn i et nært forhold med en annen person sånn uten videre. For en person med en varm personlighet kan mange sexpartnere imidlertid heller være et tegn for at vedkommende ønske å dele intimitet, kjærlighet og nytelse med mange personer (kilde nr 3). Sex blir i dette tilfellet sett på som noe gøy og spennende og en måte å bygge relasjoner til andre på.

Videre peker forskning i retning av at kvinner med mange sexpartnere har høyere selvtillit enn andre, og de har høyere sexlyst og får mer tilfredsstillelse fra sex enn gjennomsnittsjenta. De bryr seg også mindre om hva andre tenker og mener om dem enn det andre gjør.  

Hva kan man egentlig si om en kvinne med mange sexpartnere?
Så, hva kan du egentlig si om en enkelt kvinne med mange sexpartnere bak seg basert utelukkende på det at hun har hatt mange sexpartnere, foruten det at hun faktisk er villig til å være seksuell?  

Svaret er enkelt: Ingenting. Absolutt ingenting. 

Selv om enkelte kjennetegn eller egenskaper går igjen for mange i en gruppe betyr ikke det at du nødvendigvis har noen som helst fasit på den enkelte personen som sitter foran deg. Personen du har foran deg kan fint være unntaket som utgjør 1 av 100, eller blant de 99 av de andre 100.

Den eneste måten å finne ut hvilke egenskaper en kvinne med mange sexpartnere har, er å bli kjent med henne som det individet hun er.

Det er svært sjeldent at en enkelt handling (eller mange handlinger) kan si noe sikkert om deg som person. Motivasjonen som ligger bak den ene og samme handlingen kan være vidt forskjellig fra person til person. Mange har også en tendens til å legge altfor mye vekt på en persons personlighet når de skal forklare hvorfor en person gjør noe, og ser bort fra situasjonen de er i som ofte har mest å si for hvordan vi handler. Dette kalles den fundamentale attribusjonsfeilen i sosialpsykologien (kilde 4).

Dette vil si at den neste jenta du møter som har mange hakk i sengestolpen kan ha endt opp der og da som et resultat av en rekke ulike mulige veier. Kanskje har hun faktisk brukt sex for å håndtere vonde følelser, som en måte å mestre vanskelige hendelser på eller som en måte å få tilbake kontrollen over egen seksualitet etter å ha blitt utsatt for overgrep (der både uvanlig få og uvanlig mange partnere oftere forekommer enn ellers).

Det er derimot også veldig godt mulig at hun bare har veldig høy sexdrift og samtidig har evnen til å gi blaffen i hva andre mener om henne i blant. Kanskje har hun rett og slett bare ønsket å ha sex på de samme premissene som menn. Kanskje nyter hun sex mer enn gjennomsnittsjenta, og nekter å si nei til deilig sex bare fordi hun tilfeldigvis har "galt" kjønn som gjør det å gi etter til mindre sosialt akseptabelt. Kanskje ønsker hun bare å dele nytelse med sine medmennesker, ha det gøy og faktisk nyte å være kåt uten å bli dømt for det. 

Mennesker har stor evne til å endre seg.
Noen tror helt alvorlig at mennesker ikke er i stand til å forandre seg - selv om de selv neppe sitter full på toppen av en russebil som førtiåring og beviset på det motsatte dermed stirrer dem rett i ansiktet. De aller fleste undervurderer hvor mye de selv har endret seg i løpet av de siste årene, noe som vil si at de gjerne også undervurderer andre personers evne til å endre seg. Forskning viser imidlertid at mennesker har faktisk stor evne til å forandre seg. Hvor mange sexpartnere hun har hatt tidligere sier heller ikke nødvendigvis noe om hvem hun er og hvilke holdninger hun nå har til sex.

Dersom hun har hatt en partner de siste fem årene, men 50 før den tid, vil hennes fortid sannsynligvis si svært lite om hennes holdninger til sex den dag i dag. Dette skyldes at hvis sex en gang har vært en mestringsmekanisme trenger det ikke nødvendigvis være slik for alltid. På samme måte kan man bearbeide vonde hendelser og lære seg nye måter å mestre det vonde på, slik at behovet for sex som selvmedisinering reduseres.

Faren med antakelser.
Dersom du gjør deg antakelser om at antall sexpartnere kan si et eller annet om henne som person er faren stor for at du kan ende opp med å gjøre valg på gale premisser. Det er derfor det er så utrolig viktig å sjekke ut om det du tror om henne faktisk stemmer eller ikke.

Alle valgene hun har tatt har gjort henne til den kvinnen hun er i dag. Fasiten bak de valgene hun har tatt er det uansett bare hun som har. Dersom du hopper til konklusjoner om hvilke egenskaper hun har eller ikke har, uten å sjekke ut om det faktisk stemmer, vil du lett kunne gå glipp av det som kunne vært en svært bra partner.

Det er et stort problem som oppstår så snart vi har dannet oss en oppfatning av hvordan noen er, og det er den menneskelige tendensen til å bekrefte det vi allerede tror. Tunnelsynet kommer gjerne inn i bildet, slik at vi eksluderer andre deler som kunne motbevist vår oppfatning. Vi oppsøker også i større grad informasjon som står i samsvar med det vi alt tror, og vi husker denne informasjonen bedre enn informasjon som kunne avkreftet det. Lærere som på forhånd har fått beskjed om at et barn er smart ender f.eks opp med å gi den eleven bedre karakterer enn dersom de på forhånd har fått beskjed om det motsatte, selv om elevens utgangspunkt er likt.

Våre føroppfatninger farger dermed veldig hva vi får med oss. Derfor vil din jobb når du skal sjekke ut om dine fordommer faktisk stemmer eller ikke være å bevisst se etter eksempler som tyder på det motsatte av det du alt tror. Det er slik du får det beste og mest balanserte bildet av hvorvidt personen det er snakk om passer til deg som partner eller ikke. Leter du etter det som passer din føroppfatning vil du ende opp med mange selvoppfyllende profetier, men samtidig et lite realistisk syn på verden.  

Reaksjonen hans på hvor mange sexpartnere hun har hatt sier mest om hans grad av seksuell usikkerhet. 
Antall sexpartnere i seg selv kan aldri si deg det du trenger å vite om en person. Hvor komfortabel du er med hennes antall kan derimot si mye om hvor seksuelt sikker du selv er. Det eneste "riktige svaret" på et slikt spørsmål er jo stort sett "en under det maksimale antallet du er komfortabel med." Det er igjen svært varierende fra mann til mann hva det tallet er.

Er du genuint seksuelt selvsikker, og vet at du kanskje til og med kan få til å gi kvinner orgasmer på kommando, spiller det sjeldent noen rolle hvor mange partnere hun har hatt før deg. En fin måte å få bedre seksuell selvtillit på er ved å melde seg på kurs i avansert seksualitet og jobbe godt med materialet derifra i ettertid. Samtidig sier antallet hennes deg svært lite om det enkeltindividet du har foran deg og hvilke holdninger hun har til sex nå - så hvorfor ikke bare la hele temaet ligge i utgangspunktet? Å trekke opp fortiden, uansett hva det er snakk om, fører sjeldent noe godt sted hen. Et mye bedre utgangspunkt er å fokusere på hva hver av partene mener her og nå. Det er tross alt personen i nåtiden du vurderer å date, ikke den hun en gang var.

Kilder:
http://www.psychologytoday.com/blog/homo-consumericus/201212/are-porn-actresses-damaged-goods
http://www.psychologytoday.com/blog/unique-everybody-else/201212/porn-stars-and-evolutionary-psychology
http://www.psychologytoday.com/blog/unique-everybody-else/201301/the-personalities-porn-stars
Myers (2004), Social Psychology.