søndag 17. februar 2013

Sannheten om kvinner med mange sexpartnere

Hvor mange sexpartnere hun har hatt kan i følge enkelte menn forutsi hvor sannsynlig det er at hun vil være utro, hvilken selvfølelse hun har, hennes moral og verdier og tilsynelatende alt fra om hun foretrekker curry eller kjøttkaker til middag. Men kan egentlig antall sexpartnere si noe om dette eller andre ting? La oss egentlig se nærmere på hva antall sexpartnere egentlig kan si om en person mens vi skiller myter fra virkelighet. Sannsynligheten er stor for at du vil bli overrasket! Ps. Kvinner som har mange sexpartnere har bedre selvtillit enn gjennomsnittsjenta, for å nevne noe.

Myte: Kvinner med mange sexpartnere er misfornøyd med livet sitt. 
Dersom du er som de fleste av oss har du sikkert hørt gjentatte ganger at kvinner med mange sexpartnere gjør det for bekreftelsens skyld, gjerne på leting etter et plaster på det skakkjørte selvbildet hun angivelig har. Kanskje har du selv også sagt noe lignende, og kanskje også føyd på ord og venninger som indikerer at noen sannsynligvis også har drept og begravet selvrespekten til kvinner som er "lette på tråden" i hagen eller et eller annet sted hvor hun ikke kan finne den.

Det er bare et problem. Dette stemmer med all sannsynlighet rett og slett ikke.

I følge nyere forskning er virkeligheten faktisk den motsatte: Kvinner som har mange sexpartnere har høyere selvfølelse enn andre kvinner! Faktisk er de også tilsynelatende mer fornøyd med livet sitt enn andre kvinner!

Hva i all verden, tenker du kanskje. Vel, en studie som ble publisert i Journal of Sex Reseach har sett nærmere på hvordan 177 kvinnelige pornoskuespillere skiller seg fra en tilsvarende gruppe kvinner som ikke spilte i porno. Både pornoskuespillerne og de vanlige kvinnene var matchet for å være så like som mulig, noe som vil si at begge gruppene var på samme alder, med samme etnisitet og ekteskapelige status.

Pornoskuespillerne hadde - kanskje ikke helt uventet - flere sexpartnere også utenfor kamera enn gjennomsnittsjenta, med 75 partnere i snitt utenfor kamera. De kan dermed fortelle mye om hva som kjennetegner kvinner som er helt i enden av skalaen når det gjelder antall sexpartnere, selv om de selvfølgelig ikke kan representere alle kvinner med mange sexpartnere.

Når det gjelder ulike mål på livskvalitet scoret pornoskuespillerne høyere enn andre jenter: De rapporterte høyere grad av seksuell tilfredshet, positive følelser og sosial støtte, og de hadde også større tro på egen mestring enn andre kvinner. Pornoskuespillerne hadde ikke vært utsatt for seksuelle overgrep oftere enn den vanlige jenta.

Pornoskuespillerne var imidlertid mer tilbøyelig til å ha brukt narkotika, spesielt hasj, men på grunn av høyere livstilfredshet forklarte forskerne dette som et resultat av en "party-livsstil" og ikke som et forsøk på selvmedisinering. Flere av de kvinnelige pornoskuespillerne var også bifile i sammenligning med gjennomsnittsjenta: 67 % så på seg selv som bifile, mot bare 7 % av kvinner ellers i befolkningen.

Fakta: Kvinner med mange sexpartnere har høy sexlyst og elsker sex.
En annen studie av samme forfatter så nærmere på hva som motiverer kvinner til å begynne med porno. Her så man at både kvinner flest og pornoskuespillerne oppga at de fikk mye tilfredsstillelse fra sex, men pornoskuespillerne var de som var mest fornøyd. På spørsmål om hvor tilfredsstillende sex var oppga vanlige vanlige kvinner i snitt 8,28 og pornoskuespillerne 9,2 i snitt på en skala fra 1-10, der 10 er topscore. Den største forskjellen viste seg i de høyeste karakterene på spørsmål om i hvilken grad de nøt sex: 69 % av pornokvinnene ga 10 poeng, mot 33 % av vanlige kvinner.

Også på den laveste delen av skalaen kom pornoskuespillerne best ut: Mindre enn 2 % av pornokvinnene ga en score på hvor mye de nøt sex som var 5 eller lavere på skalaen, mot 12 % av kvinners ellers i befolkningen. Vanlige kvinner var altså mer misfornøyde. Hovedinnholdet i disse studiene ser altså ut til å peke i retning av at kvinnelige pornoskuespillere har høyere sexdrift enn gjennomsnittet, sammen med villighet til å ha flere sexpartnere og økt seksuell tilfredsstillelse. 

Myte: Enkelte personlighetstrekk går alltid igjen hos kvinner med mange sexpartnere. 
Du har kanskje selv gjort deg opp noen tanker om hvordan kvinner med mange sexpartnere "er" og ikke "er." Det er imidlertid sjeldent at en enkelt handling (eller mange handlinger) nødvendigvis kan si noe om deg som person. Motivasjonen som ligger bak den ene og samme handlingen kan være vidt forskjellig fra person til person.

Kanskje tenker du nå at kvinnelige pornoskuespillere ikke nødvendigvis er representative for kvinner ellers som har mange sexpartnere. Så hva kjennetegner egentlig "vanlige" kvinner med mange sexpartnere?

Personer med mange sexpartnere generelt scorer høyere på trekk som selvhevdelse og det å være sosialt frempå. Dette er gjerne personer som ikke gjemmer seg bort i mengden, og som har litt bein i nesen og klarer å fremme sine behov ovenfor andre. De tør å gå for det de har lyst til - også når det de har lyst på er sex. En del av disse scorer imidlertid lavere enn andre på trekk som ærlighet, ydmykhet og det å bli ansett som omgjengelig. De siste trekkene kan reflektere en villighet til å manipulere andre til sex. 

De siste trekkene som ble nevnt i avsnittet over er ikke akkurat positive, men det er ikke slik at personer med mange sexpartnere nødvendigvis havner i denne kategorien. Man ser også at personer som andre opplever som over gjennomsnittlig varme også har flere sexpartnere enn personer som bare er gjennomsnittlig varme i sitt møte med andre mennesker. Der noen med mange sexpartnere kan oppleves som noe "kalde," vil mange andre bli ansett som svært varme og imøtekommende personer. 

Det er dermed fint mulig at det å ha mange sexpartnere kan bety ulike ting, avhengig av om man har en ekstra varm personlighet eller om man er en mer "kjølig" type. Det å ha mange sexpartnere kan for èn person som har en mer kjølig væremåte være et uttrykk for egoisme og at vedkommende ikke er villig til å gå inn i et nært forhold med en annen person sånn uten videre. For en person med en varm personlighet kan mange sexpartnere imidlertid heller være et tegn for at vedkommende ønske å dele intimitet, kjærlighet og nytelse med mange personer (kilde nr 3). Sex blir i dette tilfellet sett på som noe gøy og spennende og en måte å bygge relasjoner til andre på. 

Fakta: Høy sexlyst gir større sannsynlighet for å ha mange sexpartnere. 
Både kvinnelige pornoskuespillere og vanlige kvinner med mange sexpartnere scorer høyere på sexlyst i følge studier enn det "vanlige" kvinner gjør. De scorer også høyt på evnen til å gi blaffen i hva andre mener, det vil si at de til liten grad lar seg styre av andres forventninger.

Dette er egentlig ganske innlysende: En kvinne som er svært seksuell, men samtidig redd for hva andre vil synes, vil kunne si nei til sex hun egentlig ønsker å ha. På samme måte vil en kvinne som ikke har høy sexlyst neppe føle seg spesielt ofte fristet til å ha sex som singel. Har hun derimot både høy sexlyst og evnen til å gi blaffen i om hun blir stemplet for det eller ikke, samtidig som hun genuint nyter sex - vel, da er det godt mulig hun ikke føler noen spesiell grunn til å låse dåsa inne. 

Myte: Mange sexpartnere = lavere selvtillit, selvrespekt og kroppsbilde. 
En av de viktigste funnene i disse studiene var at pornoskuespillere rapporterte høyere selvtillit enn andre kvinner. Jepp. HØYERE. Man har også funnet det samme for kvinner generelt med mange sexpartnere, og kanskje ikke overraskende i enda større grad for menn med mange sexpartnere.

Det å ha høy selvtillit og føle seg komfortabel med egen kropp er også en fordel hvis du har tenkt å ha kroppen din eksponert både foran kamera og til en sexpartner generelt. Dersom du skammer deg over kroppen din er du mer tilbøyelig til å ville gjemme den bort, ha sex i mørket eller unngå sex i det hele tatt.

Disse resultatene stemmer også med det man som sexolog ofte ser når man arbeider med kvinner som har mistet sexlysten. For en svært stor prosentdel av dem så er det selvbildeproblematikk eller selvtillitsmangel som ligger til grunn for den forsvunne sexlysten på en eller annen måte. Selv når det ikke er en hovedgrunn ligger gjerne et negativt forhold til egen kropp på lur likevel på en eller annen måte. Det hele er jo egentlig ganske selvforklarende: Når du er komfortabel med din egen kropp er du mer tilbøyelig til å ville vise den til andre, selv om "andre" i denne sammenhengen gjerne bare er din egen partner.

Fakta: Mange sexpartnere handler sjeldent om en usikker persons søking etter bekreftelse. 
Er så selvtilliten på plass før antall sexpartnere, eller blir man mer selvsikker av å ligge med mange? Sannsynligvis er svaret litt av begge deler. Det å ta initiativ til sex krever gjerne en viss grad av selvtillit i utgangspunktet, siden muligheten for avvisning og seksuelle nederlag er der. Samtidig er det å ha mange sexpartnere i de aller fleste samfunn sett på som noe negativt, og som noe som fortsatt er sosialt stigmatisert, selv i vår kultur. Det å bryte normer på alle områder krever gjerne en viss mengde selvtillit og evne til å stå imot sosialt press.

Samtidig er det ikke er usannsynlig at det å ha sex med en attraktiv partner kan gjøre slik at man selv føler seg mer attraktiv, det vil si at det å ha mange sexpartnere blir en kilde til selvtillit på grunn av bekreftelsen det kan gi. Man vet at det som opprettholder en persons selvbilde og holder det stabilt, enten det er godt eller dårlig, er tendensen vår til å oppsøke og gi spesielt mye oppmerksomhet til informasjon som står i samsvar med det selvbildet vi allerede har. Dette fenomenet med å oppsøke informasjon som kan bekrefte det vi alt tror er godt dokumentert i sosialpsykologisk forskning (kilde 4).

Personer med lav selvfølelse oppsøker ubevisst oftere situasjoner som kan bekrefte bildet de har av seg selv som mindreverdige enn andre (uten at det er det samme som at de liker å ha det vondt!), rett og slett fordi denne tendensen til å bekrefte det vi alt tror om oss selv er så utrolig sterk hos oss mennesker. Personer med et godt selvbilde vil derimot være mer tilbøyelig til å oppsøke situasjoner som kan bekrefte det positive synet han eller hun alt har av seg selv.

Det at en person med lavt selvbilde og dårlig forhold til egen kropp skal oppsøke en seksuell situasjon for å skaffe positiv tilbakemelding om egen, hatet kropp blir dermed ansett som usannsynlig i følge denne tankegangen. En slik situasjon vil heller kunne vekke angst enn følelse av bekreftelse. En person med god selvtillit og et godt forhold til egen kropp vil derimot være mer tilbøyelig til å oppsøke seksuelle relasjoner, siden det vil kunne gjøre at vedkommende føler seg enda bedre i sitt eget skinn.

Å si at det å ha mange sexpartnere er et uttrykk for usikkerhet og søken etter bekreftelse blir dermed sannsynligvis litt for enkelt: Det er kanskje mer sannsynlig at personer som alt har god selvtillit i utgangspunktet forsterker denne selvtilliten ytterligere ved å ha mange sexpartnere. Personer som ikke scorer like høyt i selvtillit, og spesielt dersom de har et dårlig forhold til eget kropp, vil derimot sannsynligvis unngå sex med mange partnere. Dersom hun søker bekreftelse på denne måten er det godt mulig at det er et tegn på at hun faktisk er komfortabel med seg selv, mer enn at det nødvendigvis er tegn på en iboende usikkerhet.

Samtidig er personer med mange sexpartnere ofte selv på leting etter forklaringer på hvorfor de gjør som de gjør. Det er ikke uvanlig at de selv forklarer det med leting etter bekreftelse. Det å si at man har mange sexpartnere kun fordi man er kåt er dessverre fortsatt ansett som lite sosialt akseptabelt - forutsatt at man er kvinne og ikke mann. Dermed lever myten om letingen etter bekreftelse videre.

Det vil ikke si at sex ikke kan brukes for å dekke følelsesmessige behov: Det kan det så absolutt. Behov for bekreftelse er derimot i følge klinisk erfaring sjeldent det behovet som oftest dekkes. Oftest er det behovet som dekkes rett og slett behovet for sex, og uansett hvor naturlig sexdriften vår måtte være er det noe som man langt sjeldnere snakker høyt om. Det vil derimot ikke si at det nødvendigvis handler om et behov for sex med mange forskjellige partnere: Også personer med høy sexlyst kan være fullstendig trofaste i et parforhold.

Myte: Kvinner med mange sexpartnere har oftere kjønnsykdommer enn kvinner med få. 
Mange tror også at kvinner med mange sexpartnere oftere har kjønnsykdommer enn andre. En studie av Benestad og Almås viste at prostituerte er flinkere med kondombruk og testing enn gjennomsnittsjenta, og har dermed færre kjønnsykdommer enn kvinner med færre sexpartnere. Hvor mange sexpartnere man har sier lite til ingenting om risiko for kjønnssykdommer: Det avgjørende er hvor dyktig og konsekvent man er med kondombruk og testing. Selv om kjønnsykdommer kan smitte også med kondom er sannsynligheten veldig liten ved riktig bruk, og derfor er det nettopp kondombruk som er viktigere å spørre om enn tidligere partnere.

Myte: Kvinner med mange sexpartnere er "løse" nedentil.
Av en eller annen grunn har enkelte menn fått for seg at kvinner med mange forskjellige sexpartnere angivelig er mindre trang enn en kvinne som kanskje har hatt femten ganger mer sex i et stabilt monogamt parforhold. La oss ikke engang gidde å påpeke det logiske bruddet her!

Noen mener imidlertid at en episode med en stor penis vil kunne permanent utvide henne. Heldigvis stemmer ikke dette. Skjeden er veldig tilpasningsdyktig, så det å ha en penis av litt større størrelse enn vanlig på besøk nå og da vil ikke påvirke skjedemusklaturen hennes nevneverdig. Stort sett går den tilbake igjen til vanlig størrelse igjen så fremt musklaturen ikke skades: Det hele er litt som å strekke en strikk på en tennissokk. Når du slipper opp igjen går den tilbake til normal størrelse, så fremt du ikke ødelegger strikken helt, noe vanlig samtykkende sex (og til og med forsiktig utført fisting) ikke gjør.

Dersom hun gjør knipeøvelsene sine - noe som er mer sannsynlig dersom hun er glad i sex siden hun da vil ha interesse for å lese om sex - vil hun også kunne motvirke eventuelle endringer som alder og svangerskap medfører på bekkenmusklaturen. Det er nettopp aldring og svangerskap - ikke fødsel i seg selv nødvendigvis, fordi også keisersnitt medfører svekking av bekkenmusklaturen - som er de to viktigste hovedsynderne når det gjelder å gjøre henne løsere nedentil.

Svært seksuelle kvinner er i følge klinisk erfaring mer tilbøyelig til å tilegne seg kunnskap om sex, og dermed også mer tilbøyelig til å faktisk ha trent opp musklene i underlivet som igjen gjør henne trangere. Selvsagt vil du også finne kvinner du vil merke lite friksjon med blant kvinner som har mange sexpartnere, på samme måte som du vil finne dem blant de som har hatt få sexpartnere, men sexpartnere er en av de tingene som har forholdsvis lite med saken å gjøre.

Myter som gjentas over tid blir ofte ansett som sannhet.
Mange blir overrasket over disse resultatene, fordi det bryter sånn mot alt man vanligvis tror og hevder rundt kvinner med mange sexpartnere. Når man f.eks har fått høre fra alle hold at slike kvinner ha lav selvfølelse eller liten selvrespekt blir det gjerne kjøpt som en sannhet etter hvert, uten at man noen gang har undersøkt hva disse tankene egentlig er bygget på og om de er sanne eller ikke. Noen har spekulert i at tanken om at kvinner som har mange sexpartnere har lav selvfølelse skyldes en gammel psykologisk teori som man senere har gått bort i fra, men som likevel har sneket seg inn kamuflert som såkalt "allmennkunnskap." Problemet med myter som gjentas gang på gang til vi slutter å stille spørsmålstegn ved dem fordi vi tror de er sanne, er at de ikke nødvendigvis blir noe sannere av den grunn.

Hva kan man egentlig si om en kvinne med mange sexpartnere?
Så, hva kan du egentlig si om en kvinne med mange sexpartnere bak seg?  

Svaret er enkelt: Ingenting.  

Selv om enkelte kjennetegn eller egenskaper går igjen for mange i en gruppe betyr ikke det at du nødvendigvis har noen som helst fasit på den enkelte personen som sitter foran deg. Personen du har foran deg kan fint være unntaket som utgjør 1 av 100, eller blant de 99 av de andre 100. Den eneste måten å finne ut hvilke egenskaper en kvinne med mange sexpartnere har er å bli kjent med henne som det individet hun er.

Fakta: Antall sexpartnere kan ikke forutsi sannsynlighet for utroskap.
La oss ta et eksempel basert på den utbredte oppfatningen om at antall sexpartnere kan si noe om en persons generelle moral. Antall sexpartnere er i seg selv dårlig egnet til å forutsi fremtidig utroskap: Det som best forutsier fremtiden er ikke hva en person sier han eller hun skal gjøre, men hva han eller hun har gjort i en tilsvarende situasjon i nylig fortid. Dersom hun har hatt få sexpartnere og har vært utro i sitt forrige parforhold er sannsynligheten for utroskap større enn hvis hun har vært trofast og har mange sexpartnere bak seg (kilde 4). Argumentet om at kvinner med mange sexpartnere trenger spenning i form av nye menn kan like godt snus på hodet: Mange kvinner med mange sexpartnere har i motsetning til kvinner med få sexpartnere fått praktisk erfaring med at gresset ikke nødvendigvis er grønnere hos andre menn, og kan være vel så trofaste som de som kanskje har færre partnere og mer uutforsket nysgjerrighet.

Det er heller ikke nødvendigvis slik at du blir mindre spesiell dersom hun har hatt flere før deg. Der man på et tidspunkt i livet kanskje er mest ute etter å ha det gøy kan man på et senere tidspunkt være ute etter en spesiell. Den følelsesmessige ekslusiviteten er noe en person med mange sexpartnere ikke nødvendigvis deler sånn uten videre, så sånn sett kan man argumentere for at du vil kunne være mer spesiell dersom du inngår i et emosjonelt forhold til en person med mange sexpartnere. De før deg har jo ikke klart å få til mer enn seksuell intimitet.

Mennesker har stor evne til å endre seg.
Hvor mange sexpartnere hun har hatt sier heller ingenting om hvem hun er nå. De aller fleste undervurderer hvor mye de selv har endret seg i løpet av de siste årene, noe som vil si at de gjerne også undervurderer andre personers evne til å endre seg. Mennesker kan også fint få nye måter å mestre følelser på og nye holdninger.

Dette vil si at den neste jenta du møter som har mange hakk i sengestolpen kan ha endt opp der og da som et resultat av en rekke ulike mulige veier. Kanskje har hun faktisk brukt sex for å håndtere vonde følelser, eller som en måte å få tilbake kontrollen over egen seksualitet etter å ha blitt utsatt for overgrep (der både uvanlig få og uvanlig mange partnere oftere forekommer enn ellers). Sex kan fint være en mestringsmekanisme som det meste annet. Dersom man lærer seg nye måter å mestre det vonde på kan behovet for sex reduseres dersom sex har vært en måte å håndtere vonde følelser på. Det betyr derimot ikke at hun er slik nå. Mennesker har stor evne til å forandre seg. Dersom hun har hatt en partner de siste fem årene, men 50 før den tid vil hennes fortid sannsynligvis si svært lite om hennes holdninger til sex den dag i dag.

Det er derimot også veldig godt mulig at hun bare har veldig høy sexdrift og samtidig har evnen til å gi blaffen i hva andre mener om henne i blant. Kanskje har hun rett og slett bare ønsket å ha sex på de samme premissene som menn. Kanskje nyter hun sex mer enn gjennomsnittsjenta, og nekter å si nei til deilig sex bare fordi hun tilfeldigvis har "galt" kjønn. Kanskje ønsker hun bare å dele nytelse med sine medmennesker uten at det ligger noe galt i det. Kanskje er det noe helt annet.

Det er også gode argumenter for at det ikke burde spille noen nevneverdig rolle hvis du selv har selvsikkerheten i orden:

Alle valgene hun har tatt har gjort henne til den kvinnen hun er i dag. Fasiten er det uansett bare hun som har, og dersom du hopper til konklusjoner om hvilke egenskaper hun har eller ikke har uten å sjekke det ut vil du lett kunne gå glipp av det som kunne vært en svært bra partner. Antall sexpartnere i seg selv kan dermed aldri si deg det du trenger å vite om en person.

Når antall sexpartnere sjeldent kan si deg noe som helst fornuftig om en person: Hvorfor skal du da gidde å spørre om det i det hele tatt? Et slikt spørsmål viser stort sett bare din egen usikkerhet. Det eneste "riktige svaret" på et slikt spørsmål er jo stort sett "en under det maksimale antallet du er komfortabel med." Det er igjen svært varierende fra mann til mann hva det tallet er. Samtidig sier det deg veldig lite om det enkeltindividet du har foran deg - så hvorfor ikke bare la det ligge?

Fordelen med kvinner med mange sexpartnere. 
Det kan faktisk være enkelte fordeler med kvinner som har mange sexpartnere bak seg. Sannsynligheten er blant annet større for at du har en svært seksuell kvinne foran deg dersom hun har hatt mange partnere. Og det er faktisk svært gode nyheter for deg som verdsetter et aktivt sexliv i et parforhold!

På grunn av forskjellen i grunnleggende sexlyst er det langt mer sannsynlig at en kvinne som fint klarer å leve i sølibat som singel mister sexlysten i et parforhold, enn at en kvinne som søker sexpartnere som singel gjør det. Høy sexlyst er mer robust mot stress og andre påkjenninger enn en sexlyst som i utgangspunktet er vaklende.

Velger du bevisst en kvinne med få sexpartnere velger du også med større sannsynlighet et parforhold der du vil ha mindre sex i lengden. Og motsatt: Du vil med all sannsynlighet ha et mer aktivt sexliv dersom du velger en kvinne med høy sexlyst - som gjerne betyr at hun har hatt en del sexpartnere.

Velger du Madonnaen vil du kunne risikere å ha sex like ofte som Jesus. 
Velger du Madonnaen (det vil si den lite seksuelle jenta som godt kan si nei til sex som singel) er med andre ord bakdelen gjerne nettopp at du får mindre tilgang til hennes bakdel. Tenk gjerne litt over den der hvis hyppig sex er viktig for deg i et parforhold.

Selvsagt kan kvinner med få sexpartnere også være seksuelle av seg og virkelig nyte sex, så regelen om å bli kjent med den enkelte jenta vil også gjelde her. Hvor mange sexpartnere hun har hatt måler jo ikke nødvendigvis hvor seksuell den enkelte kvinne er eller hvor mange hemninger hun har. Dette gjelder spesielt dersom hun ikke har fått levet ut sin høye sexlyst av ulike grunner, som f.eks fordi hun har vært i ett eller flere langvarige parforhold. Utfordringen er bare at det er langt mellom kvinner med høy sexlyst som samtidig holder seg hjemme med nøkkelen til dåsa låst ned i skuffa som singel, og som samtidig ikke har religiøse eller kroppslige komplekser som vil påvirke sexlivet deres i negativ retning.

Dersom du ønsker god sex - og hyppig sex - kan det uansett være lønnsomt for deg selv å velge en partner som matcher deg selv i sexlyst. Da kan du måtte jobbe med å bli komfortabel med å tåle et høyere antall enn du kanskje til nå har gjort.

Hvor kommer det negative synet på kvinner med mange sexpartnere fra?
Det kan være vanskelig å "avlære" seg den sosiale programmeringen som kanskje får deg til å tenke at kvinner med mange sexpartnere er ekle eller på andre måter uaktuelle som kjærester. Det å bli kritisk til egne tanker, og realismen i dem, er et fint sted å starte for å la kvinner ha sex på samme premissene som menn. Mange kan ha nytte av å se nærmere på hvordan det negative synet på kvinner med mange sexpartnere har utviklet seg.

Å la kvinner ha sex på samme premisser som menn er noe bakgrunnen for arrangementet "Te deg som en kvinne!" på kvinnedagen 8. mars. Det er også et av mange tema på kurs i kvinnelig og mannlig seksualitet hos avansertseksualitet.no Årsaken er enkel: Jo mer aksepterende du er når det gjelder kvinnelig seksualitet, jo mer og jo bedre sex blir det på deg. Det er vanskelig for en kvinne å kunne nå sitt ultimate seksuelle potensiale hvis det å slå seg løs med deg innebærer fare for at du skal se på henne som en "slik" jente.

Poenget her er ikke på noen måte at kvinner nødvendigvis skal ha sex med flest mulig. Det er heller ikke nødvendigvis psykologisk sunt hvis sex blir en måte å håndtere vonde følelser på. Poenget er bare at det må være lov å ha samtykkende, lystbetont sex kun fordi man er kåt og fordi man har lyst uten å bli dømt for det - også som kvinne. Om det er med en mann gjentatte ganger eller med hundre forskjellige får være opp til hver enkelt. Det man vet er at jo færre unødvendige og skampåførende moralske begrensninger som legges på sexlivet vårt, jo bedre sex får man generelt. Og det kan i seg selv være et argument for å ta et oppgjør med de holdningene man har tilegnet seg når det gjelder kvinnelig seksualitet. 

Kilder:
http://www.psychologytoday.com/blog/homo-consumericus/201212/are-porn-actresses-damaged-goods
http://www.psychologytoday.com/blog/unique-everybody-else/201212/porn-stars-and-evolutionary-psychology
http://www.psychologytoday.com/blog/unique-everybody-else/201301/the-personalities-porn-stars
Myers (2004), Social Psychology.