tirsdag 5. mars 2013

Vårens kampanje: La kvinner få lov til å elske sex!

Denne våren er det spesielt et tema som opptar oss hos avansertseksualitet.no, og det er at kvinner skal kunne få ha sex med den de ønsker, også utenfor forhold - uten å bli dømt for det. Vi gjør dette fordi full aksept rundt kvinnelig seksualitet, og ikke minst rundt hvor seksuelle kvinner egentlig kan være, er veldig viktig for et best mulig sexliv - for både ham og henne.

Vi kommer derfor til å kjøre en ganske heftig artikkelserie i tiden fremover, som vil ta for seg myter og fakta rundt kvinner som har mange sexpartnere. Under finner du en samling linker til relevante artikler som er en del av kampanjen vår, og denne posten oppdateres fortløpende i takt med at nye artikler kommer ut.

Hvorfor en slik kampanje?
Bedre sex for henne! Kvinner kan ha like høy sexlyst som menn, elske sex i samme grad og de har også et enormt potensiale for nytelse. For at hun skal kunne oppnå den nytelsen hun er i stand til å oppnå er det til stor hjelp om hun har en mann som er i stand til å akseptere alle sider av normal kvinnelig seksualitet. Det vil kunne hjelpe henne til å slippe seg mer løs og til å nyte sex langt mer enn før.

Slik det er nå kan hun ikke ha sex for moro skyld eller bare fordi hun liker det - da blir hun sett på som lett på tråden. Hun kan heller ikke ha sex i bytte mot tjenester eller penger - da blir hun sett på som prostituert. Den eneste sosialt akseptable måten hun kan ha sex på er hvis hun er på vei inn i et forhold eller er i et forhold. For menn er det ikke slik. La oss ikke påpeke den åpenbare urettferdigheten her - den sier seg forhåpentligvis selv. Vi ønsker et samfunn som legger til rette for best mulig seksuell fungering for begge kjønn - og dømmende holdninger gjør skaper vanskeligheter for alle parter. 


Bedre og mer sex for ham.
Den viktigste grunnen til at vi har kjørt i gang denne kampanjen finner du her. Dersom kvinner kan ha sex på samme premisser som menn vil begge kjønn kunne ha svært stor nytte av det. Mange kvinner og menn tenker nemlig ikke over hva det å kalle kvinner for horer, billige, tøsete eller lette på tråden egentlig koster dem selv seksuelt. Spesielt for menn kan det å jobbe for at kvinner kan ha lov til å ha sex på samme måte som menn være med på å gi dem både mer og bedre sex.

Bedre sex for begge to.
Målet med kampanjen er ikke at kvinner skal ha flest mulig sexpartnere bare for å ha flest mulig. Det er ikke nødvendigvis psykologisk sunt, spesielt ikke dersom sex brukes for å dekke følelsesmessige behov eller blir en mestringsstrategi på samme måte som narkotika og alkohol. Det som derimot er sunt er samtykkende, sikker sex uten at negative følelser sniker seg inn i bildet. Jo mindre moralske og ytre begrensninger som legges på seksualiteten vår, jo større er sannsynligheten for et godt sexliv.

Kort oppsummert: Vi er lei av at kvinner ikke kan ha den samtykkende og gledesgivende sexen de ønsker å ha, uten å bli dømt for det eller sett ned på. Det å kalle kvinner som elsker sex - og som uttrykker det med å ha sex fordi de selv ønsker det - for billige, tøsete, sluts eller horer, er seksuell undertrykkelse i praksis. Det verste er at både menn og kvinners sexliv rammes av det, slik at dette ikke er kvinnekamp - dette er en kamp begge kjønn bør være interessert i å ta.  

Kampanjen til nå: 

Å endre tankemønster er ikke nødvendigvis gjort i en fei. Å si at noen skal slutte å tenke og føle på en bestemt måte kan føles like hjelpsomt som når noen sier til deg at "du må bare bli høyere." Kampanjen vår går derfor mye ut på å gi de som ønsker å bli mer åpne til kvinnelig seksualitet verktøy og kunnskap for å komme i gang med en endringsprosess. Bevisstgjøring og det å pirke i "sannheter" som kanskje har blitt tatt for gitt er en sentral del av dette, men det vil også komme artikler rundt endring av tankeprosesser etter hvert. Nettopp derfor trenger vi din hjelp for at dette budskapet skal nå ut til flest mulig. 

Kvinners seksualitet og utviklingen av vektleggingen av "jomfruelighet."

Lyst på mer og bedre sex?  - om kostnadene for ham å henne av å stemple kvinner negativt for å ha sex kun fordi de elsker sex. 

Videopost: Hvorfor seksuelle kvinner stemples som løse - en flott video som går i dybden på hvordan det at kvinners verdi var tidligere avhengig av hennes jomfruelighet, og hvordan disse holdningene har forplantet seg nedover til våre generasjoner. Et must! 

En løs tøs - om hvorfor mange fortsatt har et syn på kvinner som billige selv om de gjør akkurat det samme som menn. Denne artikkelen tar for seg et mer historisk perspektiv på hvorfor kvinner enda ikke kan ha sex på samme måte som menn.

En prostituert forteller - Her deler en tidligere prostituert sine erfaringer. Hun ser blant annet på hvordan negative holdninger til kvinner med mange sexpartnere ble vanskeligere for henne å takle enn prostitusjonen i seg selv. 
 
Stemmer dine antakelser om kvinner med mange sexpartnere?
I denne kategorien setter vi spørsmålstegn ved hvorvidt de antakelsene du har hatt om kvinner med mange sexpartnere faktisk stemmer eller ikke. Det kan hjelpe deg med å utfordre tankemønstrene dine hvis du har kommet frem til at du ønsker å tenke annerledes.

Personligheten til kvinner med mange sexpartnere - mange gjør seg opp antakelser om hvordan en person er dersom han eller hun har hatt mange sexpartnere. Oftest tar de feil.

Antall sexpartnere kan ikke si noe om selvtillit eller selvbilde - mange tror at kvinner med mange sexpartnere har lav selvtillit. Studier viser at for en god del kvinner er virkeligheten faktisk det motsatte. Motivasjonen for å ha mange sexpartnere handler kanskje oftere om kåthet enn en søken etter bekreftelse (som bare er en av uttallige grunner til at folk har sex). 

Vil du støtte kampanjen vår?
Vi trenger din hjelp til å bygge et samfunn som er mer seksuelt tolerant og dermed best mulig for begge kjønn. Dersom du hjelper med å dele innleggene i denne kampanjen, legger igjen kommentarer, gir oss tips til artikler eller videoer vi bør ta med, eller på andre måter sprer budskapet om seksuell likestilling, setter vi veldig stor pris på alt du eventuelt kan gjøre.

Vi takker forøvrig våre sponsorer voksenlek.no og lillefrekke.no for deres bidrag til et bedre seksuelt samfunn. 

Ps. Vi er veldig glad i dere flotte menn der ute, bare så dere vet det. Dette er for deres del også, slik at dere også skal få best mulig sex! :)