mandag 21. februar 2011

Blir vi egentlig sterkere av motgang?

Vi har alle hørt uttrykket som påstår at det som ikke dreper deg gjør deg sterkere. Nyere forskning har sett nærmere på akkurat dette, og det ser ut til at det stemmer – opp til et visst punkt.

Mennesker overvinner utfordringer – men gjør de oss sterkere?
Personer som opplever alvorlige påkjenninger, som  naturkatastrofer, ulykker, dødsfall også videre sliter ofte med langvarige og store ettervirkninger som kan redusere deres fungering i stor grad. Å møte og overkomme slike påkjenninger uten langvarige konsekvenser er derimot ikke unntaket, men normen for de fleste av oss.  De fleste går videre uten å utvikle psykiske lidelser eller større vanskeligheter i fungering enn før, selv om risikoen for vanskeligheter er større hvis man opplever seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner enn traumer der andre mennsker ikke er involvert eller som rammer tilfeldig, som naturkatastrofer av ulike typer.  Ofte har vi også en tendens til å overvurdere hvor smertefull en eventuell hendelse vil være for oss, og vi kommer oss gjerne kjappere etter en påkjenning enn det vi selv forventer at vi vil gjøre.


Mange som har overlevd alvorlige påkjenninger, som f.eks en kreftdiagnose, forteller at det har hjulpet dem til å sette ting i perspektiv. Til å få mer ut av livet, til å finne ut hva som faktisk er viktig for dem og ikke minst hvordan de kan bruke tiden sin på måter som oppleves som verdifull og givende. Andre forteller om hvordan det å ha overlevd alvorlige traumer gjør at de setter ekstra mye pris på de gode periodene med menneskene de er glade i.  Dette referes gjerne til som posttraumatisk vekst.

Spørsmålet man stiller seg i denne sammenhengen er om dette er vanligere etter å ha opplevd en påkjenning enn negative utfall med langvarige problemer, eller om det er vanligere enn å bare returnere til “sitt gamle selv” på den baseline man opprinnelig var på i fungering. Så, blir vi sterkere av vanskelige hendelser, tilbake til vårt gamle jeg, eller går det dårligere med oss sett i det lange løp?Et begrenset antall påkjenninger gjør oss sterkere.
Forskere har sett på data fra over 2000 mennesker og bedt dem oppgi data om hvilke livspåkjenninger de har hatt og hvor ofte de har vært rammet. Livspåkjenningene gikk fra alt til alvorlige finansielle vanskeligheter til dødsfall, overfall og naturkatastrofer.

Som man kanskje kunne tenke seg til rapportere de med mange livspåkjenninger langt hyppigere forekomst av angst, depresjon og problemer med jobb og evnen til å fungere sosialt enn de som ikke hadde opplevd påkjenninger i det hele tatt. Det som var interessant i denne studien er derimot at personer med et relativt lavt antall alvorlige påkjenninger (2-4 alvorlige livspåkjenninger og traumer) faktisk fungerte bedre enn de med ingen alvorlige påkjenninger i løpet av livet: De var lykkeligere, mer tilfredse og bedre i stand til å håndtere livets vanlige opp – og nedturer.


Påkjenninger kan gjøre oss bedre i stand til å mestre utfordringer.
Et begrenset antall livspåkjenninger lar oss trene mestringsferdighetene våre uten å overvelde oss psykologisk, slik som et større antall livspåkjenninger kan gjøre. De lar oss utvikle en følelse av at man kan mestre og håndtere de utfordringene livet gir oss, og hjelper til å utvikle en følelse av selvtillit. Når vonde ting skjer trenger de derfor ikke være så ille som de kanskje oppleves som der og da – i alle fall ikke i det lange løp. Hvis du opplever vanskelige ting nå er det derfor meget mulig at du kan trøste deg med nettopp ordtaket som sier at du blir sterkere av det i lengden.

Hvis man derimot opplever svært mange livspåkjenninger er det større fare for at det blir for overveldende til å kunne håndtere det på en adaptiv måte. Dermed opplever man ofte problemer og reduksjon i fungering på ulike områder. Det er viktig å ha i tankene at dette er helt normalt hvis man tar i betraktning hva man faktisk har opplevd. Det er derfor ikke noen vits å klandre seg selv hvis man føler at man ikke har blitt sterkere av å møte motgang.

Likevel gjelder det å være løsningsfokusert og prøve å lete etter måter man kan komme seg ut av det vanskelige på. God og effektiv behandling finnes selv for de som har opplevd veldig mye vanskelig. Hvis en ting man prøver – eller en bestemt psykolog for den del – ikke gjør nytten, vel, prøv noe annet. Før eller senere finner de fleste en måte der de klarer å leve med det vanskelige på. For mange slutter også det vanskelige å være nettopp vanskelig.

Så, hva tenker du som leser dette? Har motgang gjort deg bedre i stand til å mestre utfordringer, eller føler du deg overveldet?  Hvis du er i den siste gruppen: Hva gjør du for å få det bedre...?


Kilde, som deler av denne posten også er oversatt fra:
http://www.psychologytoday.com/blog/the-science-success/201011/if-it-does-not-kill-you-it-will-make-you-strongerbut-there-are-limit

Gjesteskribent: Hypnotic_change fra vgbloggs psykologihjørnet.