torsdag 29. desember 2011

En enkel teknikk for bedre hukommelse

Hvordan kan man huske enorme mengder informasjon - for eksempel om sex etter å ha dratt på sexkurs- enklest mulig? En måte er å benytte hukommelsesteknikk - og det er enklere enn du kanskje er klar over.Hukommelsen er ikke en muskel som bedres av trening.
Hukommelsen er ikke en muskel som blir større med trening, selv om noen hardnakket hevder det motsatte (og gjerne tjener penger på å hevde akkurat det). Hvis noen husker bedre med trening er det i følge forskning fordi de lærer seg hukommelsesstrategier som gjør materialet lettere å huske, ikke fordi hukommelsen i seg selv er blitt bedre. Gode hukommelsesstrategier kan gjøre selv en student med gjennomsnittlig IQ like faglig dyktig som en student med høy IQ. Hvorfor forteller jeg deg dette? Jo, fordi jeg vil du skal slutte å bruke unnskyldningen "manglende medfødt klisterhjerne" som unnskyldning for å ikke huske noe. God hukommelse er avhengig av at man bruker bestemte hukommelsesstrategier. Dermed er god hukommelse langt på vei mer avhengig av hvilke prosesser man inngår i når man lærer noe, mer enn "hvor stor hukommelsesmuskelen er."  Å huske godt er for de fleste normale, friske og ikke hjerneskadede mennesker rett og slett et spørsmål om å vite hvordan. 

Bilder huskes bedre enn abstrakte ord.
Vi husker ting langt bedre når vi gjør det vi skal huske om til konkrete, levende bilder. Dette skyldes blant annet at vi også aktiverer den visuelle hukommelsen vår. Vi husker det enda bedre hvis vi stedfester disse levende bildene i tillegg. Og enda bedre er det hvis du kan gjøre disse bildene til noe som skiller seg ut, vekker oppmerksomhet og som...vel, rett og slett er litt ekstremt.Selv de gamle grekerne visste dette, og så gjerne på det som en dyd å kunne holde en tale rett fra hukommelsen.

Alt dette er utgangspunktet for hukommelsesteknikken jeg har tenkt å lære deg nå. Dette er en teknikk også forfatteren av "memo" har brukt, men jeg lærte den i min tid av Derren Browns fantastiske "Tricks of the mind." Denne teknikken egner seg bra til å lære nøkkelord til store mengder kunnskap eller informasjon (enten det er pensum, fremføringer eller taler det er snakk om), til å huske hva du skal gjøre senere på dagen, huske handleruter eller rett og slett for å huske navn. En bekjent av meg ser for eksempel for seg "Tor med hammeren" som slår den stakkars nye kollegaen hardt i svime med en hammer når han skal huske at navnet på vedkommende er Tor. Kanskje ser du allerede hvordan det å gjøre ord om til levende bilder gjør ting enklere å huske. Hold den tanken litt til, slik at vi får dekket det grunnleggende først.

Teknikken du skal lære tar utgangspunkt i alt dette, og gjør at man kan utføre det som tilsynelatende er fantastiske hukommelsesprestasjoner. Å huske rekkefølgen av en hel kortstokk som stokkes i tilfeldig rekkefølge og der kortene vises i kun et sekund hver er bare et slikt eksempel. De som er dyktige på denne teknikken klarer mange slike kortstokker etter hverandre! For deg som ikke har slike ambisjoner kan du like fult bruke teknikken for å huske pensum på en måte som gjør materialet langt enklere å huske. Ok, nå som du forhåpentligvis er sånn noenlunde overbevist er det på tide å finne ut hvor du ligger an sånn i utgangspunktet.

En liten pretest før vi kjører i gang.
Før vi går videre vil jeg at du om litt skal prøve å rekallede følgende 14 punktene fra Bys "Memo," bare for å se hvordan du ligger an. Da vil du selv kunne merke hvor effektiv teknikken du skal lære er innen du kommer til slutten av denne bloggposten. Ta en kjapp titt på punktene, les over dem kun en gang og minimer så denne siden. Se så hvor mange du klarer å huske.
1) Russ.
2) Gås.
3) Mikke mus.
4) Kinakål.
5) Fotball.
6) Kenguru.
7) Indianer.
8 )Maradonna.
9) Kasse.
10) Sultan.
11) Alge.
12) Konge.
13) Sau.
14) Sombrero.

Første trinn.Lag deg en reiserute.

Å stedfeste det du skal huske til konkrete steder gjør materialet mye lettere å gjenkalle etterpå. Dette gjør du ved å tenke deg at du går langs en reiserute, f.eks hjemmefra og hele veien til jobben. På ulike steder langs denne reiseruta lagrer du bildene du har tenkt å huske. Dette gjør du ved å plassere bildene på ulike steder. Når du så skal gjenkalle det du skal huske igjen kan du bare tenke deg at du på ny går langs reiseruta og ser hva du har lagret på de ulike stedene. Hvor mange punkter på reiseruta du trenger vil variere fra gang til gang avhengig av hvor mange nøkkelord du trenger å huske.
Tenk deg nå at du går langs en bestemt reiserute. Når du blir dyktig kan du lage deg et fantasipalass som du innreder med ulike rom, men inntil videre kan det være greit å tenke deg at du f.eks går en runde rundt i huset ditt på en logisk måte. De ulike rommene kan være ulike steder på reiseruta. Har du gjort det? Da kan vi gå videre.

Trinn to: Plasser bildene. Gjør dem så levende som mulig.
Du husker ordene du skulle huske i pretesten? Plasser dem nå i den rekkefølgen de er oppgitt i langs reiseruta du har laget deg. Gjør bildene så levende som mulig, gjerne kjempestore eller i en form som ikke kan finnes i virkeligheten for å virkelig gjøre dem oppmerksomhetsfangende. Du trenger heller ikke ha et av disse ordene på hvert sted, du kan gjerne ha flere ord på samme sted og la dem gjøre et eller annet med hverandre. For å huske rekkefølgen kan det derimot være greit å alltid plassere det første bildet du skal huske til venstre i bildet.

Vi gjør dette litt tydeligere med et eksempel. Jeg har forestilt meg at jeg bruker mitt hjemsted som reiserute, og tenker meg at jeg går langs den. På trappa sitter en russ og spiser en gås. Inne i gangen sitter Mikke mus og spiser kinakål. Jeg åpner døra og ser fotball på tv'n mens en kenguru sitter foran skjermen og slår halen sin i hodet på en indianer. Jeg går derfor videre og åpner døra til kjøkkenet. Der står en sinna maradonna og prøver desperat å knuse en kasse. På badet sitter en sultan og driter en alge i do, før en konge faller ned i hodet på ham. Jeg åpner døra igjen og i gangen ser jeg en sau med en sombrero.
Lag din egen reiserute med dine egne bilder. Repeter bildene noen ganger, sørg for at de er levende og at du kan se dem for deg.

Trinn 3: Rekall det du nettopp har pugget!
Hvorfor i all verden skulle jeg orke å gjøre dette? Jo, fordi det å gjøre ting jeg ønsker å huske om til konkrete ord, gjerne via assosiasjoner eller basert på ordlyden i ordet som skal huskes, og samtidig plassere det i reiserute er en glimrende måte å huske informasjon på. De 14 ordene du nettopp har plassert inn i reiseruta di er faktisk alle de 14 største landene i verden etter areal!

Når jeg ser en Russ (Russland)som spiser en gås (min assosiasjon til Canada) vet jeg at Russland er større enn Canada fordi russen er til venstre i bildet jeg laget meg. På samme måte kan jeg huske USA (Mikke mus) og Kina (Kinakål) som de neste landene på lista. Fotball er Bys assosiasjon til Brasil, og Australia er gjerne det landet mange forbinder med kenguruer. Den første assoaisjonen man tenker på er ofte den beste, men også ordlyden kan hjelpe til å huske, slik at India blir til indianer. Kjente personer kan også skape en assosiasjon i form av et konkret bilde, som Maradonna til Argentina på neste plass. Ordlyd gir en kasse for Kasakhstan, en sultan for Sudan, en Alge for Algerie og en konge for Kongo. De første bokstavene i Saudi Arabia er grunnen til at man til slutt ser for seg en sau, etterfulgt av en mexicansk sombrero til slutt.

Alt jeg nå trenger å gjøre for å huske de 14 største landene i verden etter areal er å tenke meg at jeg går mentalt gjennom de ulike punktene og dermed de ulike bildene på reiseruta mi. Denne informasjonen pugget jeg for første gang for mange år siden, og bildene sitter enda, til tross for veldig lite repetisjon. Det viser hvordan det å huske på denne måten kan være et veldig verdifult verktøy.

Gå nå gjennom reiseruta du laget deg, og se hvordan bildene dukker opp etter hvert som du går og hvordan de kanskje gir deg assosiasjoner til de landene jeg nettopp har nevnt. Det hadde såklart vært lettere hvis du selv hadde kommet på assosiasjonene, men mest sannsynlig vil du merke en betydelig forbedring som er bedre enn den forbedringen du ville hatt ved å bare pugge ordene. Med noen repetisjoner til vil du mest sannsynlig husker alle 14 ordene i riktig rekkefølge. Hvordan gikk det nå?

Hukommelsesteknikk i praksis.
Når du så skal huske pensum trekker du ut nøkkelord, gjør det om til et konkret bilde ved å f.eks lage bildet basert på assosiasjon, ordlyd eller hva nå enn du finner på så lenge det får deg til å huske på det aktuelle nøkkelordet. Plasser nøkkelordet i en reiserute du lager deg. Repeter reiseruta med alle bildene noen ganger når du er ferdig, gjerne høyt og slik at du er trygg på at du klarer å få opp alle bildene. På eksamen er det da bare å gå mentalt gjennom reiseruta, se hvilke bilder som dukker opp og ikke minst hva disse bildene minner deg om. Og vips! har du med ditt eget lille notatark i hodet. Det samme gjelder uansett om det er et annet manus, en tale eller en presentasjon du har behov for å huske.Navn kan på sin side lettere huskes ved å gjøre dem om til konkrete bilder og knytte dem til personen slik som eksempelet Tor med hammeren viser ovenfor.

Denne teknikken kan være litt krevende å lære seg, men når man først har gjort det gjør det kompleks pensum lettere å huske. Pass bare på å gå gjennom reiserutene du lager en gang i blant - hvis ikke blekner også disse slik at det blir vanskelig å få tak i hvilke bilder som egentlig var der og ikke minst hva de egentlig stod for. Til tross for at teknikken har noen begrensninger er den likevel et meget godt hjelpemiddel som er vel verdt å lære seg.