fredag 21. september 2012

Hvordan gi ordentlig kjipe budskap på en fin måte

Som parterapeut er det ikke uvanlig å få spørsmål om hvordan man kan gi det som kan være nødvendige, men kjipe budskap til partneren sin på en måte som ikke føles krenkende for mottakeren. Det er nettopp disse samtalene mange sliter med - men er det mulig å si til partneren at han eller hun begynner å bli i helsefarlig tykk uten at du nødvendigvis trenger å såre? Eller at partneren overhodet ikke er god i senga? Ja, det er det faktisk!


Når skal du si noe? 
Å være kritisk ovenfor partneren i tide og utide vil med all sannsynlighet skade relasjonen mellom dere. Det må være 5 ganger flere positive ting i parforholdet enn negative for at forholdet fortsatt skal oppleves som bra, og stadig kritikk skader båndet mellom dere. Det er derfor viktig å være selektiv med når - og hva - du kommuniserer dersom det kan potensielt svekke båndet mellom dere.

Det er imidlertid ikke nødvendigvis en god ide å bite i seg alt som skaper problemer for din egen del heller. I verste fall ender du opp med å føle nag mot partneren din, eller med å ta ut det som har gnagd på deg i et sinneutbrudd eller angrep på partnerens personlighet. Det kan skade forholdet så mye at det kan bli vanskelig å få i gang en tilgivelsesprosess etterpå, og i verste fall blir det en ny spiker i kista for forholdet.

Samtidig handler et godt forhold langt på vei om å møte hverandres behov så godt man kan. For at du skal få dine egne behov dekket er det i blant rett og slett nødvendig å gi tilbakemelding til partneren din.. Det er derimot ikke alltid temaet for tilbakemeldingen er like enkelt å takle for sårbare egoer, og mange sliter også med å finne ordene som får frem det de ønsker å si på en måte som sårer minst mulig.

Hvordan ville du for eksempel sagt til partneren at han eller hun holder på å legge på seg så mye at du begynner å slite med å tenne seksuelt? Hvordan ville du fortalt partneren at det han eller hun elsker å gjøre med deg i senga overhodet ikke fungerer for deg? Eller at han eller hun har en uvane som irriterer deg fullstendig grønn? Dette er eksempler på situasjoner der det er viktig å ha kommunikasjonsverktøyene sine i orden. Svekker du partnerens selvfølelse i slike situasjoner svekker du i praksis også deg selv, siden båndet i parforholdet blir svakere. Det er da det er ekstra viktig å holde tunga beint i munnen - og å ha de riktige verktøyene.


A PI SWAP metoden kan hjelpe i vanskelige samtaler.
Forfatteren av Communication Miracles for Couples beskriver en teknikk kalt A PI SWAP metoden for å unngå at et vanskelig budskap utvikler seg til å bli en vanskelig og sårende samtale. Når mennesker føler seg klandret eller angrepet lukker de gjerne ørene og blir mindre mottakelig for budskapet ditt. Ved å holde seg til formelen som denne metoden gir kan man unngå at partnerens "klandredetektor" går av, og sannsynligheten er dermed større for at han eller hun faktisk hører det du ønsker å si. Bokstavene "A PI SwAp" står for hver sine trinn i modellen, og ved å huske navnet på teknikken blir det også langt enklere å bruke den i praksis når du virkelig trenger den.


A - appreciation - betyr at du starter en slik vanskelig samtale med å si noe du verdsetter hos partneren din. Dette gjør partneren vennligere innstilt til det du har å si videre, og gjør også at sannsynligheten for at han eller hun går i forsvar er redusert. Det er imidlertid viktig at du ikke utelukkende forteller partneren din hva du verdsetter hos ham eller henne når du har tenkt å gi negativ tilbakemelding etterpå - det blir veldig raskt gjennomskuet!

Så hvordan sier man til partneren at han eller hennes vektøkning begynner å gjøre slik at du bekymrer deg for vekten til vedkommende? Hvert trinn under vil gi deg et forslag som man setter sammen i en fullstendig samtale. Den er ikke idiotsikker, men den vil kunne gjøre slaget mot selvfølelsen til partneren så mykt som mulig. 

Jeg setter sånn pris på de rolige kveldene vi har sammen, når vi bare koser og holder rundt hverandre. Jeg elsker å kjenne kroppen din inntil meg og å være sammen med deg når det er bare vi to. 

PI - positiv intensjon -   vil si at neste trinn i teknikken er at du skal gjøre din positive intensjon med å ta opp det aktuelle temaet klart for partneren din. Dette motvirker at partneren din hopper til konklusjoner om at du har et eller annet ondskapsfullt motiv med å ta opp temaet du har tenkt å ta opp. Det er imidlertid viktig at du beskriver hvordan det å ta opp og gjøre noe med temaet vil være positivt for dere begge to,ikke bare for deg selv.

Det er f.eks forskjell på denne:
"Det er noe jeg ønsker å ta opp med deg, fordi jeg vil føle meg bedre dersom du slutter å rote så mye."

..... kontra denne måten å snakke på, som er positiv for dere begge to:
"Det er noe jeg gjerne vil spørre deg om, fordi jeg gjerne ønsker at vi begge skal føle oss nær hverandre og få et enda bedre forhold."

Dersom vi fortsetter eksemplet ovenfor ville neste skritt i å gi tilbakemelding til partneren vært dette:
Det er noe jeg har tenkt på i det siste som har bekymret meg en del, og som jeg gjerne vil ta opp med deg fordi jeg ønsker at vi skal være sammen lenge og ha det godt sammen helt til vi blir gamle og grå begge to.

Sw-  Say What - vil si at neste skritt er å si hva du trenger fra partneren din. Her er det imidlertid noen kjøreregler:
1) Bruk jeg-form, der du snakker om din egen opplevelse, dine tanker og følelser, og ikke om hvordan du opplever partneren eller partnerens motiver. Her skal du snakke for deg selv!

2) Uttrykk gjerne det du sier på en måte som indikerer sårbarhet, slik at partneren skjønner at det du sier ikke er et forsøk på å angripe men heller et forsøk på å få et genuint behov dekket. Formuler deg slik at det er tydelig for partneren at du trenger partnerens hjelp til noe.

3) Vær konkret. Du er ikke konkret dersom du bruker generelle beskrivelser som "rotete" eller dersom du stempler partnerens generelle atferd i et generelt stempel som "drittsekk." Du er derimot konkret hvis du tar opp partnerens avsky mot å putte sokkene i kleskurven, eller væremåten i en bestemt situasjon.

4) Unngå ord som alltid og aldri - dette er overgeneraliserende ord som gjør at samtalen ofte blir om hvorvidt partneren alltid eller aldri gjør noe, i stedet for at den handler om det du ønsker å ta opp.


Ok, det er her utfordringen begynner. Formelen for jeg-formulering, som er veldig fin til å bruke på dette trinnet når du skal si hva som plager deg, er følgende:
"Når -beskriv situasjonen kort-

føler jeg meg - beskriv følelsen (engstelig, trist, utålmodig eller såret er gode følelsesord å bruke fordi de er mindre klandrende enn andre følelsesord)-

fordi jeg -  beskriv det psykologiske behovet du har som får deg til å føle på den aktuelle måten.

I vårt eksempel ville samtalen fortsatt på denne måten:
"Jeg har sagt flere ganger at det er deg jeg ønsker å bli gammel med. I det siste har jeg derimot blitt så redd for at det kanskje ikke vil skje fordi jeg er redd for at vekten din kan begynne å påvirke helsen din i negativ retning (situasjonen beskrives, uten å klandre partneren!). Det gjør at jeg føler meg veldig engstelig og trist (beskriver følelsen), og jeg merker at jeg også blir veldig bekymret når jeg tenker på dette (følelsen beskrives). Jeg tror jeg har disse bekymringene fordi jeg alltid har ønsket at vi to skal kunne gå hånd i hånd sammen også når vi blir gamle, og fordi jeg er så redd for å miste deg for tidlig (det psykologiske behovet som forklarer følelsen beskrives)."

Her er det viktig at du kun tar opp en ting i gangen. Dersom du ønsker å ta opp flere ting med partneren må du velge hvilken ting som er viktigst å ta opp, og holde deg til den ene tingen. Flere tema gjør at partneren føler seg overveldet, og risikoen for at han eller hun føler seg angrepet øker. Dersom du også ville at partneren skulle blitt mer aktiv, passe matinntaket osv så må du følge modellen fra starten igjen. I dette tilfellet er det en fordel å adressere vektøkningen i første omgang - partneren er mest sannsynlig veldig klar over det, men vil gjerne være mer tilbøyelig til å gjøre noe med både matinntak og aktivitetsnivå dersom du er støttende og ikke opptrer som mat - og aktivitetspoliti. Det kan dermed være at det vil holde å kun adressere bekymringen på en støttende måte.

Ap - ask partner - er de siste bokstavene i A PI SWAP - modellen, og står for at du skal spørre partneren om hjelp for å løse situasjonen. Dersom partneren selv kan komme med forslag til løsning - som kanskje har vært din foretrukne løsning hele veien -er sannsynligheten for gjennomføring større, fordi vedkommende gjør det på eget initiativ, av egen vilje.

"Jeg tror jeg trenger din hjelp til å løse denne situasjonen. Har du noen forslag til hva vi kan gjøre med dette?" 

Kanskje kommer partneren nå med det forslaget du er mest for i utgangspunktet. I så tilfelle blir dere enige om en prøveperiode, og evaluerer hvordan det går etter den avtalte tiden.

Men, hva gjør dere så hvis partneren foreslår et annet forslag enn det du helt er keen på - f.eks ved å foreslå å sende deg i terapi for å håndtere de forhåepntligvis svært så realistiske bekymringene dine for partnerens vekt (urealistiske bekymringer bør sende deg i terapi)? Da kan det være fint å gi partneren flere forslag å velge mellom, for å vise at du er genuint opptatt av å finne en løsning og ikke av å trumfe gjennom din vilje på partnerens bekostning. Det kan f.eks høres slik ut:

"Min preferanse er at vi begge to jobber med å endre livsstilen vår i sunnere retning sammen, slik at vi kan støtte hverandre og oppmuntre hverandre å veien, og ikke minst skryte til hverandre når vi får det til. Dersom det ikke er aktuelt for deg ville det betydd mye for meg dersom vi bare begynte med å ta noen små skritt på veien, for eksempel ved å begrense usunn mat til en dag i uka. Hva tenker du om det?"

Du sier med andre ord at "min preferanse er x, men dersom det ikke funker så er jeg også åpen for løsning y."

Alternativt kan du spørre om partneren er åpen for å høre et annet forslag, fordi det aktuelle forslaget ikke helt høres riktig ut for deg og du ønsker å finne noe som kan fungere for dere begge to. Nøkkelen her er ordene for dere begge to - en løsning er ikke god dersom den kun fungerer for den ene parten. Her er det viktig å vise fleksibilitet med tanke på mulige løsninger - kanskje kan løsningen faktisk ende opp med å bli en kombinasjon av flere forslag dere setter sammen?

Husk at dine behov ikke automatisk er viktigere enn partnerens behov kun fordi de er veldig viktige for deg - det er lett å gå i den fellen slik at balansen i behovsdekking i parforholdet kan bli skjev i lengden.


Første gangen du tester teknikken.
Når du først bruker denne teknikken er det ikke uvanlig at partneren vil protestere på ulike måter ved å teste deg. Partneren kan f.eks gå til angrep på deg, klandre deg eller være uvillig til å følge med - men hold deg til trinnene i modellen likevel, for å unngå at dere repeterer tidligere samspillsmønstre.

Dersom du holder deg til trinnene i modellen og gjentar trinn eller spørsmålene uten å la deg vippe av pinnen eller bli ledet ut i emosjonelle samtaler  vil partneren din bli tvunget til å reagere på en annen måte enn før. Du endrer med andre ord måten partneren reagerer på ved å selv forholde deg til ham eller henne på en annen måte enn før. Det kan være anbefalt å skrive ned hva du har tenkt å si på de ulike trinnene i forkant av en vanskelig samtale, for å være sikker å at budskapet ikke oppleves som klandrende eller krenkende for partneren din.

Og du? Unngå samtaler om hvem som har rett eller feil, hvem som sa hva eller hvem som husker riktig. Disse samtalene fører ofte ingen steder hen. Det viktigste er i stedet å klargjøre hva dere mener her og nå, siden hukommelsen er langt fra pålitelig. Insisterer du på å ha rett vinner du også ofte kanskje slaget, men du kan tape forholdet siden partnerens følelser ikke blir validert eller tatt hensyn til. 


Lyst å lære mer?
Syntes du dette var interessant? Da er det godt mulig at et PREP kommunikasjonskurs er noe for deg! PREP kursene til selvutviklingogterapi.no er et godt tilbud til par som ønsker å lære seg å kommunisere bedre, eller rett og slett bare forebygge at problemer utvikler seg. I motsetning til andre PREP kurs på markedet er disse kursene også mulig å ta for deg som er singel eller ikke får med deg partneren på kurs, så du har ingenting å tape ved å melde deg på nå! Se Senter for selvutvikling og terapi for mer informasjon om disse kursene.

PREP er imidlertid ikke et terapitilbud, så dersom samlivet eller sexlivet er vanskelig anbefales det at du i stedet bestiller time hos parterapeut her.  Dersom partneren din ønsker hjelp til vektreduksjon finnes det også gode kurs som legger vekt på å endre tanker, følelser og spisemønstre rundt mat og aktivitet her.