tirsdag 2. april 2013

Bedre selvtillit av mange sexpartnere? Ja, faktisk!

Dersom du er som de fleste av oss har du sikkert hørt gjentatte ganger at kvinner med mange sexpartnere gjør det for bekreftelsens skyld, gjerne på leting etter et plaster på det skakkjørte selvbildet hun angivelig har. Kanskje har du selv også sagt noe lignende, og kanskje også føyd på at noen sannsynligvis har drept og begravet selvrespekten hennes i hagen, eller i det minste et eller annet sted hvor hun ikke kan finne den.

Det er bare et problem. Dette stemmer med all sannsynlighet ikke. I det minste er bildet langt mer nyansert enn som så. 

I følge nyere forskning på området har mange kvinner med mange sexpartnere faktisk høyere selvfølelse og selvtillit enn andre kvinner!

Kvinner i porno har høyere selvtillit enn andre kvinner.
En studie som ble publisert i Journal of Sex Reseach har sett nærmere på hvordan 177 kvinnelige pornoskuespillere skiller seg fra en tilsvarende gruppe kvinner som ikke spilte i porno. Både pornoskuespillerne og de vanlige kvinnene var matchet for å være så like som mulig, noe som vil si at begge gruppene var på samme alder, med samme etnisitet og ekteskapelige status. Det skulle altså være minst mulig som skilte gruppene fra hverandre, med unntak av det at noen av dem altså spilte i porno. 

Pornoskuespillerne hadde - kanskje ikke helt uventet - flere sexpartnere også utenfor kamera enn gjennomsnittsjenta, med 75 partnere i snitt. De kan dermed fortelle mye om hva som kjennetegner kvinner som er helt i enden av skalaen når det gjelder antall sexpartnere, selv om de selvfølgelig ikke kan representere alle kvinner med mange sexpartnere. 

En av de viktigste funnene i disse studiene var at pornoskuespillere rapporterte høyere selvtillit enn andre kvinner. Jepp. du leste riktig. HØYERE. De var også mer fornøyd med livet generelt og rapporterte høyere livskvalitet jevnt over enn de såkalte "vanlige" kvinnene. 

Mange sexpartnere kan være uttrykk for andre vanskeligheter - men er ikke nødvendigvis det.
I en annen studie (kilde fem) har man undersøkt sammenhengen mellom amerikanske collegestudenters selvfølelse og antall sexpartnere. Her viste et annet mønster seg: De som hadde mer tilfeldig sex hadde lavere selvfølelse, mer psykologisk lidelse, lavere livskvalitet og var mindre lykkeligere enn de som ikke hadde det.

Dette var imidlertid en såkalt korrelasjonsstudie, det vil si at man kan si at det er en sammenheng uten at man kan si hvilken vei sammenhengen går. Det er altså foreløpig uklart om personer som hadde det vanskelig var mer tilbøyelig til å ha flere sexpartnere for å oppnå en følelse av nærhet til en annen person, eller om man fikk dårligere psykisk velvære som en konsekvens av å ha mange sexpartnere.

Kan man egentlig konkludere med at man automatisk har lav selvtillit fordi man har hatt mange sexpartnere? 
Mange lurer nå kanskje på hvordan dette kan henge sammen. Den ene muligheten er at det først og fremst er kvinner som er fornøyd med seg selv og sin egen kropp som velger porno som yrke. Man kan jo fint tenke seg at det å ha høy selvtillit og føle seg komfortabel med egen kropp er en fordel hvis du har tenkt å ha kroppen din eksponert både foran kamera, men også til en sexpartner generelt. Dersom du skammer deg over kroppen din er du mer tilbøyelig til å ville gjemme den bort, ha sex i mørket, sky kameraer som pesten og kanskje også til og med unngå sex i det hele tatt.

En annen forklaring kan være at sex kan være en måte å bekrefte en allerede høy selvfølelse på. Personer med et godt selvbilde vil være mer tilbøyelig til å oppsøke situasjoner som kan bekrefte det positive synet han eller hun alt har av seg selv. Det er denne tendensen til selvbekreftelse som gjør at selvbildet vårt kan være så stabilt, og dette fenomenet der vi oppsøker informasjon som støtter det vi alt tror om oss selv er godt dokumentert i sosialpsykologisk forskning (kilde 4).

Personer med lav selvfølelse oppsøker ubevisst oftere situasjoner som kan bekrefte bildet de har av seg selv som mindreverdige enn andre, uten at det er det samme som at de liker å ha det vondt. Det handler rett og slett om at mennesker har en iboende tendens til å ville bekrefte det vi alt tror om oss selv, og denne trangen kan være veldig sterk - selv når det vi bekrefter er en negativ oppfatning.
Det at en person med lavt selvbilde og dårlig forhold til egen kropp skal oppsøke en seksuell situasjon for å skaffe positiv tilbakemelding om egen, hatet kropp blir dermed ansett som usannsynlig i følge denne tankegangen. En slik situasjon vil heller kunne vekke angst enn følelse av bekreftelse.

En person med god selvtillit og et godt forhold til egen kropp vil derimot være mer tilbøyelig til å oppsøke seksuelle relasjoner, siden det vil kunne gjøre at vedkommende føler seg enda bedre i sitt eget skinn siden vedkommende med all sannsynlighet opplever seksuelle situasjoner som positive i utgangspunktet.

Sexologer som arbeider med kvinner som har mistet sexlysten ser ofte at mange av dem sliter med selvbildeproblematikk på en eller annen måte. Selv når det ikke er en hovedgrunn ligger gjerne et negativt forhold til egen kropp på lur likevel på en eller annen måte. Det hele er jo egentlig ganske selvforklarende: Når du er komfortabel med din egen kropp er du mer tilbøyelig til å ville vise den til andre, selv om "andre" i denne sammenhengen gjerne bare er din egen partner.


Kanskje påvirker først og fremst andres holdninger selvfølelsen til personer med mange sexpartnere?
Hvordan kan to studier vise såpass forskjellige resultater med tanke på sammenhengen mellom selvtillit og sexpartnere? En annen mulig mulig forklaring kan ligge i at det å ha mange sexpartnere blir ansett svært forskjellig i pornomiljøet kontra i Collegemiljø. Det å ha mange sexpartnere er i de aller fleste samfunn sett på som noe negativt, og som noe som fortsatt er sosialt stigmatisert. Collegemiljø er ingen unntak til dette, og man kan lett tenke seg at man fort kan pådra seg sosialt belastende betegnelser hvis man har tilfeldig sex - spesielt som kvinne. I pornoindustrien er det derimot annerledes, og de sosiale konsekvensene av å ha tilfeldig sex er langt færre, og kan til og med være positive.

Kanskje er det slik at det er de sosiale konsekvensene av å ha tilfeldig sex som først og fremst påvirker hvordan vi føler oss etter å ha hatt tilfeldig sex? Da er det nok et argument for kampanjen vår for å la kvinner ha lov til å ha sex på samme måte som menn: Jo mindre skamfølelse man føler i etterkant, jo bedre psykiske helse kan man sannsynligvis forvente at det å ha mange sexpartnere vil medføre. Skamfølelse oppstår først og fremst ut fra frykten for hvordan man blir vurdert av andre.

Mange grunner til tilfeldig sex - og langt i fra bare en jakt bekreftelse. 
Det hyppigste svaret man får når man spør om hvorfor de tror noen har mange sexpartnere er "bekreftelse." Man skal ikke se bort i fra at sex med en attraktiv partner kan gjøre slik at man selv føler seg attraktiv, men det er godt mulig denne sammenhengen er sterkere for menn enn for kvinner. Sistnevnte kjønn kan jo fint få en attraktiv mann til sengs på under fem minutter ved å bare stikke rumpa ut vinduet, men ikke uten risiko for dramatiske sosiale konsekvenser. Det er også med all sannsynlighet en kraftig overgeneralisering å hevde at noen har mange sexpartnere utelukkende basert på en årsak!

Hva er så alle grunnene til at du har hatt sex i løpet av livet ditt? Hvis du teller etter vil du sannsynligvis komme opp i ganske mange forskjellige grunner, og kanskje vil du finne mange forskjellige grunner hvis du fokuserer tellingen utelukkende på den tilfeldige sexen du har hatt. Noen ganger har man kanskje tilfeldig sex fordi man er ensom, trist, deppa eller har lyst å få tankene over på noe annet enn den kjipe hverdagen som biter deg i rumpa (og ikke på den gode måten). Andre ganger har man bare lyst på litt menneskelig kontakt, på å føle seg nær et annet menneske, selv om det bare er rent fysisk. Andre ganger fordi man føler skyldfølelse eller synes synd på den andre, eller fordi man har lyst å ta hevn på eller komme over eksen ved å komme under en annen. Grunnene til at folk har tilfeldig sex kan være så mange og varierte som det finnes personer på planeten, og de trenger overhodet ikke være de samme hver eneste gang.

Den viktigste grunnen til tilfeldig sex.
La oss ikke glemme denne, som kanskje er den viktigste grunnen til tilfeldig sex: Noen ganger har kvinner og menn tilfeldig sex rett og slett fordi man rett og slett har lyst på sex. Kanskje er det lenge siden sist, man er kåt og har lyst å tilbringe kvelden med noe annet enn en dildo som ser ut som en Dart Vader Pez dispenser (der du forøvrig finner gode alternativ her) eller med en kunstig vagina som ser ut som en øyehulen til en pirat som har mistet øyet.

Den naturlige drivkraften som sexlysten strengt talt er kan godt være det som oftest driver enkelte personer ut i tifeldig sex. Jo høyere sexlyst, jo større er sannsynligheten for at det er nettopp lysten på sex det handler om - i hvertfall hvis vi skal tro studiene over pornoskuespillerne, som har vist at disse kvinnene nyter sex mer enn gjennomsnittskvinnene. Høy selvtillit når det gjelder kropp er sannsynligvis ikke nok for at man skal få mange sexpartnere: Man må også ha en naturlig høy sexlyst som øker motivasjonen for å være seksuell i utgangspunktet.

Samtidig er personer med mange sexpartnere ofte selv på leting etter forklaringer på hvorfor de gjør som de gjør. Det er ikke uvanlig at de selv i ettertid forklarer det for seg selv og andre som et resultat av lav selvtillit eller leting etter bekreftelse, mens det egentlig kan handle om alt mulig annet. Det å si at man har hatt mange sexpartnere kun fordi man er ofte kåt er dessverre fortsatt ansett som lite sosialt akseptabelt - forutsatt at man er kvinne og ikke mann. Dermed lever myten om mange sexpartnere som et resultat av letingen etter bekreftelse og lav selvtillit videre.

Det å ta initiativ til sex med en tilfeldig person krever gjerne en viss grad av selvtillit i utgangspunktet, siden muligheten for avvisning og seksuelle nederlag er der. Det krever også at man til et visst nivå er komfortabel med egen kropp. Dersom hun har mange sexpartnere kan det faktisk være et tegn på at hun faktisk er komfortabel med seg selv, mer enn at det nødvendigvis er tegn på en iboende usikkerhet. Dersom hun også har en vennekrets som er aksepterende med tanke på at hun får lov å ha den sexen hun vil ha, uten at det får sosiale konsekvenser for henne, er sannsynligheten enda større for at hun faktisk har selvfølelsen fullstendig i orden. I tillegg har hun guts nok til å drite i hva andre mener om henne - noe som også krever litt selvtillit.

Hva som faktisk er tilfelle for den enkelte kvinne er det kun hun som har fasiten over. Det eneste som er sikkert er at faren er stor for feil svar dersom du går ut i fra at antall sexpartnere kan si noe som helst om hennes selvsikkerhet og selvfølelse. Det eneste et høyt antall sier noe om med høy grad av sikkerhet er at hun i den aktuelle perioden hadde høy sexlyst - og det kan komme han som mann veldig til gode i et forhold hvis han også er av den lystne typen.


Kilder:
http://www.psychologytoday.com/blog/homo-consumericus/201212/are-porn-actresses-damaged-goods
http://www.psychologytoday.com/blog/unique-everybody-else/201212/porn-stars-and-evolutionary-psychology
http://www.psychologytoday.com/blog/unique-everybody-else/201301/the-personalities-porn-stars
Myers (2004), Social Psychology.
http://www.psychologytoday.com/blog/fulfillment-any-age/201303/sexual-hookups-and-psychological-health