torsdag 6. mars 2014

Mytene om kvinner med mange sexpartnere

Pornoskuespillere gjør det de gjør kun fordi de er tvunget til det eller utsatt for seksuelle overgrep. Er det egentlig slik? Og er det egentlig slik at kvinner med mange sexpartnere har dårligere selvtillit enn andre og kun er ute etter bekreftelse? Det er på tide å se nærmere på myter og fakta rundt kvinner med mange sexpartnere.


Myte: Kvinner med mange sexpartnere er misfornøyd med livet sitt. 
Fakta: I mange tilfeller er de mer fornøyd med livet sitt enn andre kvinner!

En studie som ble publisert i Journal of Sex Reseach har sett nærmere på hvordan 177 kvinnelige pornoskuespillere skiller seg fra en tilsvarende gruppe kvinner som ikke spilte i porno. Både pornoskuespillerne og de vanlige kvinnene var matchet for å være så like som mulig, noe som vil si at begge gruppene var på samme alder, med samme etnisitet og ekteskapelige status.

Pornoskuespillerne hadde - kanskje ikke helt uventet - flere sexpartnere også utenfor kamera enn gjennomsnittsjenta, med 75 partnere i snitt utenfor kamera. De kan dermed fortelle mye om hva som kjennetegner kvinner som er helt i enden av skalaen når det gjelder antall sexpartnere, selv om de selvfølgelig ikke kan representere alle kvinner med mange sexpartnere.

Når det gjelder ulike mål på livskvalitet scoret pornoskuespillerne høyere enn andre kvinner. De rapporterte høyere grad av seksuell tilfredshet, mer positive følelser og sosial støtte, og de hadde også større tro på egen mestring enn andre kvinner.

Pornoskuespillerne var imidlertid mer tilbøyelig til å ha brukt narkotika, spesielt hasj, men på grunn av høyere livstilfredshet forklarte forskerne dette som et resultat av en "party-livsstil" og ikke som et forsøk på selvmedisinering. Flere av de kvinnelige pornoskuespillerne var også bifile i sammenligning med gjennomsnittsjenta: 67 % så på seg selv som bifile, mot bare 7 % av kvinner ellers i befolkningen.Myte: Pornoskuespillere har kun sex for andres del. De liker egentlig ikke det de gjør.
Fakta: Kvinner som er glad i sex har høyere sannsynlighet for å begynne med porno.

En annen studie av samme forfatter så nærmere på hva som motiverer kvinner til å begynne med porno. Her så man at både kvinner flest og pornoskuespillerne oppga at de fikk mye tilfredsstillelse fra sex, men pornoskuespillerne var de som var mest fornøyd. På spørsmål om hvor tilfredsstillende sex var oppga vanlige vanlige kvinner i snitt 8,28 og pornoskuespillerne 9,2 i snitt på en skala fra 1-10, der 10 er topscore. Den største forskjellen viste seg i de høyeste karakterene på spørsmål om i hvilken grad de nøt sex: 69 % av pornokvinnene ga 10 poeng, mot 33 % av vanlige kvinner.

Også på den laveste delen av skalaen kom pornoskuespillerne best ut: Mindre enn 2 % av pornokvinnene ga en score på hvor mye de nøt sex som var 5 eller lavere på skalaen, mot 12 % av kvinners ellers i befolkningen. Vanlige kvinner var altså mer misfornøyde med sexen enn pornoskuespillerne.


Myte: Pornoskuespillere har vært utsatt for seksuelle overgrep.
Fakta: Ja, men det har også de mange "vanlige" kvinner.

Studien viste at pornoskuespillerne ikke hadde vært utsatt for seksuelle overgrep oftere enn den vanlige jenta.

Myte: Kvinner med mange sexpartnere har lav selvfølelse. 
Fakta: Hvis du har høy sexlyst og samtidig er trygg på deg selv med en stabil og god selvfølelse, er det større sjanse for at du har sex når muligheten byr seg.

Både kvinnelige pornoskuespillere og vanlige kvinner med mange sexpartnere scorer høyere på sexlyst i følge studier enn det "vanlige" kvinner gjør. De er også mer fornøyd og komfortabel med egen kropp enn andre. De scorer også høyt på evnen til å gi blaffen i hva andre mener, det vil si at de til liten grad lar seg styre av andres forventninger. Det er en indikator på god selvfølelse.

En kvinne som har høy sexlyst, men samtidig har en selvfølelse som er vaklende og avhengig av hva andre tenker om henne, vil kunne si nei til sex selv om hun egentlig er kåt. På samme måte vil en kvinne som ikke har høy sexlyst neppe føle seg spesielt ofte fristet til å ha sex som singel.

Har hun derimot både høy sexlyst og evnen til å gi blaffen i om hun blir stemplet for det eller ikke, samtidig som hun genuint nyter sex - vel, da er det godt mulig hun ikke føler noen spesiell grunn til å låse dåsa inne.

I mer konservative College-miljø i USA kan kvinner med mange sexpartnere risikere alt fra mobbing, utstøting til latterliggjøring. Disse kvinnene har lavere livkvalitet og lavere selvfølelse enn andre kvinner. Dette viser at kvinner med mange sexpartnere kun rapporterer lavere livskvalitet hvis de blir stemplet eller sett ned på. Blir kvinner med mange sexpartnere i akseptert som de seksuelle vesnene de er, noe de opplever i pornomiljøet, stiger imidlertid livskvaliteten og mål på hvor godt de har det psykisk.

Porno og tvang er ikke det samme
Hovedinnholdet i disse studiene ser altså ut til å peke i retning av at kvinnelige pornoskuespillere har høyere sexdrift enn gjennomsnittet, de er mer komfortabel med sin egen kropp enn andre kvinner og de nyter virkelig sex. Hvis man samtidig har et eksibisjonistisk tenningsmønster, hvor man tenner på å vise seg frem, er porno ikke nødvendigvis et ulogisk yrkesvalg.

Ps. Disse studiene tok utgangspunkt i den nøye lovregulerte pornoindustrien i USA. Resultatene vil derfor ikke nødvendigvis gjelde for andre kvinner andre steder i verden og som ikke selv velger å delta i porno. Frivillighet er en forutsetning for all god seksualitet.

Kvinner som har sex kun fordi de er kåte
Hva skjer hvis man konkluderer med at noen er et offer, når de selv opplever at de gjør noe frivillig og lystbetont? Eller når noen påstår at du er et offer, når du har sex på den måten du selv tenner aller mest på? Da risikerer man å påføre skade, på samme måte som kvinner med mange sexpartnere først skades psykisk hvis folk reagerer negativt på atferden. Porno og undertrykkelse er ikke nødvendigvis det samme. Kanskje er kåte kvinner som har sex som menn, kun fordi de har lyst, det siste tabuet?

For hva skjer hvis kvinner med et eksibisjonistisk tenningsmønster ikke får muligheten til å leve ut sin seksualitet når de selv ønsker det? Eller hvis vi prøver å definere sunn, samtykkende måter å være seksuell på som tegn på at det må være noe galt med personen? Da undertrykker vi kvinnelig seksualitet enda mer, og påfører kvinnene skam for å ha god kontakt med seksuelle følelser. Skam blir det sjeldent god sex ut av.