lørdag 7. januar 2012

Ukens spørsmål: Å kle opp gutter i jenteklær


Hei!
Er det ok at en mor av og til kler opp sin sønn i jenteklær, når gutten
faktisk liker det ?
-        - Anonym. 

H   Hei anonym!
Om det er ok for en mor å kle opp sønnen i dameklær når han liker det kommer an på flere ting. Man må for det første skille mellom barnets ønske og behov, og behovene og ønskene til den voksne moren. Mange barn har faser der de kler seg ut som det motsatte kjønn, uten at det trenger å ligge noe mer i det. Det kan rett og slett bare være gøy å kle seg ut, uten at det trenger å være relatert til senere tenningsmønstre. Dersom han selv tar initiativ til å kle seg opp er det ingenting galt i at moren lar ham få lov til det, og det er ekstra flott hvis mor unngår å påføre ham skam.

Dersom oppkledningen av barnet gjøres for å tilfredsstille et behov hos moren er dette derimot mer bekymringsverdig. Dette gjelder spesielt dersom dette gjøres for å dekke et seksuelt behov hos moren, eller det er snakk om å kle opp barnet i seksuelt ladede klær: Da er man inne i overgrepsland med en gang. Det samme gjelder hvis mor deltar i oppkledningen av en gutt etter han er i stand til å kle på seg selv, og dette er forbundet med seksuell tenning for ham og/eller henne. Barn og foreldre skal ikke bruke hverandre til å tilfredsstille hverandres seksuelle behov eller impulser, det gjør familieforhold vanskelige og kan være svært skadelig både psykisk og emosjonelt.

Andre ganger kan ønsket om f.eks ha et jentebarn eller andre ønsker og behov hos moren gjøre henne litt vel ivrig etter å skulle kle opp sønnen. Dersom moren presser, tar initiativ til eller oppfordrer sønnen, direkte eller indirekte, til å kle seg opp, fordi det å gjøre det dekker hennes behov, vil dette ikke nødvendigvis være det beste for gutten. Barn bør ikke brukes for å tilfredsstille den voksnes emosjonelle behov på en slik måte, siden de da blir tvunget til å innta en voksenrolle de ikke er moden for å gå inn i. Det kan også være vanskelig for en gutt å si til sin mor at han ikke liker det som skjer – for han kan jo endre mening etter hvert selv om han liker det i starten - og barn kan føye seg langt for å glede sine foreldre. Det er også viktig at barnet får positiv oppmerksomhet fra mor også i andre situasjoner enn når han kler seg om, slik at det ikke blir eneste kilde til positiv eller vedvarende oppmerksomhet.

Mange tenningsmønstre etableres rundt 7-årsalderen, uten at dette betyr at det trenger å være noe seksuelt i det for barnet når det kler seg om. Det er videre viktig at foreldre ikke forveksler nysgjerrigheten mange barn opplever ved å kle seg ut de første gangene med at barnet har en en preferanse for nettopp det å kle seg ut som kvinne. En gutt som ønsker og liker å kle seg opp som 3-åring vil ikke nødvendigvis gjøre det samme senere, og barnets modenhetsnivå vil også spille inn. Derfor bør initiativet kommet fra gutten selv hver gang, og så lenge det er han selv som tar initiativ til å kle seg om og det er hans og ikke mors behov som dekkes, er det ingenting galt i at han kler seg om. Da er det også flott hvis mor unngår å påføre ham skam eller skyldfølelse for dette.

Det kan derimot likevel være greit for foreldre å beskytte gutten mot eventuelle sosiale konsekvenser det å kle seg ut som jente kan ha, i alle fall til han er mentalt modent til å kunne håndtere reaksjonene fra andre, som ikke nødvendigvis vil være så godartede.

Mvh avansertseksualitet.no, med nye kurs i kvinnelig og mannlig seksualitet 21. og 22. januar.