fredag 10. mai 2013

Prestasjonsangst, eller en helt normal penis?Noen ganger er det helt normalt å ikke få ereksjon. Det trenger ikke bety at det er noe fysisk galt med deg, men det trenger heller ikke bety at du har fått prestasjonsangst eller at det er noe galt med hodet ditt som skaper trøbbel. Noen ganger ligger rett og slett ikke forholdene til rette for at ereksjoner skal trives.

Mange menn tror feilaktig at de har prestasjonsangst eller psykologisk betinget ereksjonssvikt fordi de ikke har fått ereksjon i absolutt alle seksuelle situasjoner.  Når kan man egentlig forvente at penis skal fungere, og når er det vel så normalt at den ikke samarbeider? Å vite svaret på dette kan spare mange menn både for bekymringer rundt ereksjonen, og hindre at disse bekymringene utvikler seg til psykologisk betingede ereksjonsvansker.  Mer kunnskap om mannlig seksualitet kan dermed gi svaret på om man faktisk har psykologisk betinget ereksjonssvikt eller ikke.


Manglende ereksjon vil ikke nødvendigvis si at du har fått psykologisk betinget ereksjonssvikt!
Dersom man ikke vet at det er normalt å ikke få ereksjon i blant er det vanlig at man begynner å stresse om hvorvidt man er i stand til å få ereksjon eller ikke etter ett eller flere “nederlag.” Dette kan i sin tur utvikle seg til psykologisk betinget ereksjonssvikt, der man begynner å tvile på ereksjonsevnen sin i så stor grad at man til slutt virkelig ikke kan få ereksjon – uansett hvor mye man har lyst eller forholdene ligger til rette for det.  

Erik hadde hatt flere erfaringer der han ikke hadde fått ereksjon. De fleste av disse erfaringene involverte enten store mengder alkohol eller oppstod i etterkant av krangler med kjæresten. Da en person sa at dette var psykisk betinget ereksjonssvikt begynte han etter hvert også å få angst for å ikke få ereksjon også på de fremtidige møtene: Frykten for å ikke få den opp, fordi han nå hadde ereksjonssvikt, ble et tilleggsproblem som han i utgangspunktet ikke hadde hatt. Ereksjonen begynte så å utebli, også de gangene der han virkelig hadde lyst på sex og ikke hadde drukket.

Da Erik kom i behandling hos oss hadde han rask fremgang. For Erik hjalp det mye å bli trygg på at det var helt normalt å ikke få ereksjon i de situasjonene der han hadde opplevd vanskelighetene i utgangspunktet. Ved å få en mer realistisk forståelse av hvordan ereksjoner oppfører seg, samt ved å lære teknikker for om hvordan han skulle overvinne angsten for å få nye nederlag, slapp problemet taket i løpet av fem behandlingstimer (anonymisert klientutdrag med tillatelse).

Alkohol er godt kjent som et ereksjonshinder, men det finnes en lang rekke andre ereksjonshindre som det er viktig å kjenne til. I møtet med slike ereksjonshinder kan man nemlig ikke forvente å få ereksjon, og kun noen naturlig heldige – og gjerne også unge - menn klarer å snike ereksjonen sin forbi dem. Evnen til å utmanuvrere dem blir mindre med alderen, blant annet som et resultat av at penis blir mindre følsom.

Likevel tror mange menn at de har fått ereksjonsvansker når ereksjonen uteblir, uansett hvor gode grunner det måtte være for at det skjedde. Kan man egentlig kalle det et psykologis betinget ereksjonsproblem når ereksjonen uteblir under omstendigheter der man realistisk sett ikke egentlig kan forvente en reaksjon? Ofte kan det være riktigere å sette spørsmålstegn ved hvorvidt de forventningene man har til egen prestasjon og ereksjon er realistiske eller ikke.

Dersom man derimot ikke klarer å få ereksjon i situasjoner der det ikke er noen ereksjonshindre tilstede – samtidig som man har lyst på sex og forutsetningene for at man skal være seksuell er møtt – først da kan man snakke om ereksjonsvansker. Dersom man får ereksjon under onani og/eller i søvne, men får problemer med en partner, da er årsakene sannsynligvis å finne i hodet og ikke på et fysisk plan. La oss nå aller først se nærmere på disse naturlige ereksjonshindrene.

Ereksjonshinder: Ikke nok fysisk stimulering.
Mange menn har fått med seg at kvinner i snitt trenger mer forspill enn det de selv gjør for å bli fysisk klar for samleie. Ettersom menn ofte er enklere å få i gang seksuelt skjer det også veldig ofte at de blir den aktive parten under forspillet, der de fokuserer mye av innsatsen sin på henne. For mange menn kan det være vanskelig å be om å få en handjobb, en blowjobb eller bare rett og slett det å bli stimulert –nok. Det kan på en måte ligge litt i kortene at han skal få sitt etterpå. Mange kvinner tar heller ikke initiativ til at han skal få den stimuleringen som kanskje skal til, fordi par ofte kommer inn i kjønnsrollemønster også i senga der den ene parten gjerne er mer “på” enn den andre.

Det er ikke nødvendigvis noe galt med å fordele “arbeidet” på denne måten hvis begge to er fornøyd med dette. Det kan derimot ha sine ulemper: Etter hvert som han blir eldre trenger mannen  ofte mer direkte fysisk stimulering for å få og opprettholde ereksjon. Det betyr at han rett og slett at penis må stimuleres direkte, også i situasjoner der han tidligere var tent og klar alt før han så antydning til et bryst. Der han i tenårene i stareten av tyveårene fikk ereksjon bare av å stimulere eller slikke henne uteblir nå gjerne ereksjonen under disse aktivitetene etter hvert som årene går. Det er dette som skaper trøbbel for veldig mange menn: De tror de har fått ereksjonsvansker fordi penis ikke er klar til dyst på et tidspunkt der den tidligere har vært samarbeidsvillig. I virkeligheten har de bare ikke fått behovet for fysisk stimulering tilstrekkelig dekket.

Ereksjonshinder: Livet generelt skaper trøbbel.
Menn har ofte har menn urealistiske forventninger til seg selv som seksuelle maskiner som skal prestere totalt uavhengig av hva som foregår i og rundt ham. Uansett hvor lyst du har til å være seksuell kan derimot livsstilen din påvirke ereksjonsevnen din i svært stor grad. På samme måte som trening kan bedre ereksjonsevnen din, vil en rekke ting påvirke den negativt: Stress, dagsform, søvnbehov, psykisk og fysisk sykdom, overskudd og kvaliteten på parforholdet og relasjonen din til partneren (og spesielt frykt for å bli forlatt) er bare noe av dette. Ytre påvirkninger som traumatiske hendelser og også mindre, men stadige belastninger som baller på seg, kan også skape trøbbel.Likevel er det mange som undervurderer hvor viktig disse faktorene kan være.

For å gjøre dette enda vanskeligere er det ikke nødvendigvis slik at hendelse x har skjedd rett før ereksjonsdødsfallet: Ofte kan de vonde følelsene ligge der og murre en stund før de kommer til overflaten, og da gjerne i form av en ereksjon som signaliserer at alt ikke er så ok likevel.
Forventningen om at mannen alltid skal være klar for sex, tilnærmet uavhengig av hva som skjer ellers i livet hans, er veldig utbredt, spesielt hos menn med ereksjonsvansker. Mange menn er heller ikke klar over at de kan ha disse forventningene til seg selv, og glemmer ofte å kjenne etter om de faktisk er i humør og har overskudd til sex eller ikke. Selv f.eks etter store krangler med partneren kan mange fint finne på å tro at de har ereksjonsvansker dersom penis ikke er i form til make up sexen!

Ofte glemmer mannen også helt å spørre seg selv om hva han egentlig trenger for å ha lyst til å være seksuell. Hvilke forutsetnigner har du egentlig for å ønske å være seksuell med partneren din? Stressfrihet? Litt tid sammen med partneren først? Eller noe helt annet? Å kartlegge hva som er en forutsetning for sex for en selv kan ofte gjøre de mer subtile ereksjonshindrene lettere å få øye på.   
Det viktige å ha klart for seg er at det kan være helt fullstendig normalt å ikke få ereksjon i mange av disse tilfellene. Det er ofte bare et tegn på at noe annet i livet er viktigere å ta seg av her og nå enn det å ha sex med partneren sin. Selv om det er normalt betyr det derimot ikke at situasjonen er ønskelig: Å gjøre noe med forholdene i livet som skaper trøbbel kan både bedre helsen din generelt og ereksjonen spesielt.


Ereksjonshinder: Rusmidler og medisiner.
Rus, spesielt alkohol, er kjent som ereksjonens verste fiende. Mange single menn har kun one night stands i fylla, og har dermed seksuelle erfaringer som nesten utelukkende involverer alkohol eller andre rusmidler på en eller annen måte. Det er ikke uvanlig at en episode med alkoholpåført ereksjonssvikt skaper psykologisk betinget ereksjonssvikt senere, fordi han begynner å tvile på sin evne til å få ereksjon etterpå. Dermed blir han gjerne opptatt å prøve å styre erekjsonen (“jeg må få ereksjon nå!”) i stedet for å nyte den og fokusere på følelsen, som ville fått den til å samarbeide.

Alder spiller inn også her: Penisen som i tenårene og tyveårene fint klarte å presse frem en ereksjon etter ørten flasker øl er kanskje ikke like begeistret for det samme antallet ølflasker etter hvert som årene går. Selv et lavt alkoholinntak, spesielt over tid, kan påvirke ereksjonsevnen ganske dramatisk. Dersom penis svikter deg etter at rusmidler har vært involvert er det store muligheter for at problemet ditt er nettopp at det ble litt vel mye rusmidler, og ikke nødvendigvis noe som har med penisen din å gjøre.

Enkelte medisiner kan også gi ereksjonsvansker som bivirkning, der noen av dem blant annet også krever mer direkte fysisk stimulering for å fungere. Et bytte av medisiner kan være et alternativ for mange. Se felleskatalogen.no for en oversikt over mulige bivirkninger hvis du tror dette kan gjelde deg, men pass på at du aldri endrer medisindosen eller medisinmerke uten å gjøre det sammen med legen din.

Ereksjonshinder: Manglende sexlyst.
Lav sexlyst hos menn bunner ofte i at seksuelle vanskeligheter har gjort slik at sex har blitt forbundet med nederlag, men kan også skyldes helt vanlige ting som dagliglivets påkjenninger, dagsform og mangel på seksuell variasjon. Mange menn innrømmer at de i blant har sex selv om de egentlig ikke har spesielt lyst til å være seksuell med partneren sin. Det kan handle om at partneren gjerne konkluderer med at det er hun det er noe galt med hvis han lar være, at de ønsker å tilfredsstille henne, at han opplever at han blir presset eller om helt andre ting. En ekstra utfordring her ligger gjerne i at mange menn glemmer å kjenne etter i hvorvidt de faktisk har lyst på sex eller ikke. Når forventningen om at mannen alltid skal være klar hvis sex er tilgjgengelig blir tatt for gitt, uten at han setter spørsmålstegn ved det, blir det lett trøbbel i tårnet. 

Det vi vet er at vi ikke er skapt for å ha sex uten å faktisk ha lyst på sex samtidig, eller i det minste være interessert i å ha det. Uansett hvor mye man prøver å “tvinge” penis til å gjøre som man vil er sannsynligheten for at den lystrer dramatisk redusert dersom man ikke egentlig har lyst å være seksuell (unntaket er hvis man er veldig redd, f.eks under overgrep, da kan penis reagere helt på egen hånd og få ereksjon, på samme måte som man kan tisse på seg ufrivillig når man er redd. Lystvansker kan også oppstå som en konsekvens av seksuelle problemer slik at vonde sirkler kan oppstå).
Mange menn tror derimot at de har opplevd psykologisk betinget ereksjonssvikt fordi de ikke fikk ereksjon ved en anledning der de ikke hadde lyst på sex i det hele tatt. Å kalle dette ereksjonssvikt blir litt vel dramatisk for mange, for en av de viktigste premissene for at man skal være seksuell, nemlig lysten, er jo ikke til stede. Det er helt naturlig at ereksjonen uteblir dersom lysten er totalt fraværende, og man kan ikke forvente noe annet!
Dersom man derimot har lyst på sex og ereksjonen uteblir er det snakk om at det kan være reelle ereksjonsvansker på banen – men selv dette blir ofte blir et engangstilfelle hvis man tror at det er nettopp det det er snakk om. Har et ereksjonshinder eller flere skapt problemer for deg slik at du nå er redd for å ikke kunne få ereksjon? Hvis du som en konsekvens sliter med å få ereksjon også når du har lyst og alt til rette for å få ereksjon kan det være nyttig  oppsøke sexolog eller psykolog som arbeider med sexologiskevanskeligheter til daglig. Velg i så tilfelle noen som ikke definerer alle tilfeller med trøbbel i tårnet som tegn på at det er noe galt med selve tårnet eller eieren av det: Noen ganger er det bare en midlertidig storm som skaper vanskelighetene du opplever. Og du? Det er sant som de sier. Det skjer med praktisk talt alle menn før eller senere at penis ikke samarbeider. Det er bare ikke det temaet menn flest snakker høyest om!  

Ønsker du å lære mer om mannlig seksualitet, og kanskje til og med også hvordan du kan ta den til et enda høyere nivå? Da er kurs i mannlig seksualitet et godt alternativ.